IVO HAVLÍK

Neobyčejné setkání s hrdiny pravěkého světa prostřednictvím strhujících příběhů na obrazech fenomenálního umělce nabízí výstava Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích.

Až do letošního 20. prosince tam můžeme obdivovat rozsáhlý soubor originálních ilustrací Zdeňka Buriana ke knihám Eduarda Štorcha, který náleží ke zlatému fondu hořických uměleckých sbírek.

Zobrazení světa a života pravěkých lidí představuje v mnohavrstevném díle malíře Zdeňka Buriana významnou linii. Na hořické výstavě jsou zastoupeny Burianovy ilustrace provedené technikou perokresby, kvaše a barevného pastelu a olejomalby zachycující všední život „kromaňonců“, jež Burian tvořil jako paleontologické rekonstrukce pod vedením profesora Josefa Augusty.

Burianovo výtvarné ztvárnění prehistorické epochy se v instalaci objevuje v kontextu pravěkých nálezů ze vzácných archeologických sbírek muzea. Mezi vystavenými exponáty z různých období pravěku nechybí ani kosterní pozůstatky mamuta či nosorožce srstnatého. Umělecká díla na výstavu zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně.

„Výtvarným zpracováním Štorchových příběhů se Burian zabýval již jako vyzrálý umělec. Ve své době se mu podařilo umocnit popularitu románů z pravěku, jakož i prehistorie samotné. Štorch a Burian tvořili výjimečný tým. Vyznávali precizní přístup k práci, dokázali jedinečně skloubit fantazii s realitou, nepostrádali smysl pro děj a jeho dynamičnost, vzácně se shodli v realistickém způsobu zobrazování,“ uvádí kurátorka výstavy Jana Cermanová.

„Přestože Štorch vystupoval ve vzájemném pracovním vztahu jako dominantnější partner, dala spolupráce obou vynikajících osobností vzniknout sérii znamenitých knih, které již více než osm desetiletí nastavují vysoký umělecký standard české dobrodružné literatury pro děti a mládež.

Eduard Štorch odkázal svá díla hořickému muzeu, které výstavou jeho tvorbu připomíná,“ dodává Jana Cermanová.

„Na výstavě jsou k vidění nejen rozmanité ilustrace Zdeňka Buriana k literárnímu dílu Eduarda Štorcha ze sbírky muzea, ale také zápůjčky autorových olejomaleb z Moravského zemského muzea v Brně. Návštěvníci také vidí nově zrestaurovaný mamutí kel v originální výstavní vitrínce spolu s jinými kosterními pozůstatky. Výstava je k vidění až do konce roku,“ uvádí ředitelka Městského muzea a galerie Hořice Petra Zachovalová.

Výstava Burianových ilustrací ke knížkám Eduarda Štorcha a dalších obrazů s tematikou pravěku, doplněna o vzácné archeologické nálezy, byla připravena ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros.

Partnerem výstavy fascinující tvorby Zdeňka Buriana a podivuhodného svět pravěku je nakladatelství Albatros Media.

* *

Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři v okrese Jičín a zemřel 25. června 1956 v Praze.

Jeho hrob se nachází v obci Lobeč v okrese Mělník, kde před rovnými deseti lety bylo v budově obecního úřadu otevřeno Muzeum Eduarda Štorcha.

Zasloužilý umělec Zdeněk Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici a zemřel 1. července 1981 v Praze, jeho popel byl rozptýlen na Zbraslavi.

První knižní vydání Štorchova Lovce mamutů s Burianovými ilustracemi vyšlo v září roku 1937.

Známá je píseň country skupiny Greenhorns (dříve Zelenáči) Mistře Buriane, díky za ten svět!