STANISLAVA KUČEROVÁ

Je to k nevíře, ale je tomu už 31 let, co jsme prožili nečekaný převrat. Stalo se tak roku 1989.

V novodobé historii mu předcházela hrůzostrašná první světová válka, pak ještě strašnější světová válka druhá. A po ní přišla ještě „válka studená“. Bylo to nepřátelské měření sil mezi kapitalistickým Západem a socialistickým Východem. Trvala zhruba 40 let a skončila pádem socialismu v zemích Východního bloku. Patřili jsme mezi ně.

JAROSLAV KUBÍNEK

Listuji publikací, vydanou v roce 2006. Dnes už ani nevím, jak se objevil jeden z jejích 800 výtisků, čítající na 250 stran a nazvaný Legionáři okresu Pardubice, rodáci a občané, 1914- 1920 v naší knihovně. Nejspíš se o to přičinila matka mé manželky, jejíž otec Václav Turyna se v roce 1920 vrátil domů po cestě kolem světa. V uniformě ruského legionáře.

KAREL SÝS

Ve slovníku cizích slov najdeme: „konspirace – spiknutí, konspirační – spiklenecký, týkající se ilegální, podzemní, tajné, nezákonné protistátní činnost.“

Činností provozovaných potají je mnoho, lze za ni považovat i manželskou nevěru. Nejdůležitější z hlediska dřívějšího i dnešního pojetí je však slůvko „protistátní“.

PETR HAMPL

V moderním evropském myšlení jednoznačně převládlo stanovisko, že je chybou hledat za ději a událostmi něčí vůli. Racionalita spočívá, mimo jiné, v hledání anonymních zákonitostí. Tento přístup nejprve ovládl zkoumání přírody – byly formulovány Newtonovy zákony, Ohmův zákon, zákon zachování energie a tisíce dalších. Postoupilo to až tak daleko, že kdyby někdo tvrdil, že předávání energie je řízeno vůlí nějaké bytosti, zesměšnil by se.

FRANTIŠEK UHER

V sobotu 31. října zemřel krátce po svých pětasedmdesátých narozeninách chotěbořský básník a spisovatel Petr Musílek, dlouhou dobu sužovaný těžkou nemocí. Svoje literární začátky spojil s pražskou kavárnou Viola a tehdejší oblibou malých scén a divadel poezie. Koncem šedesátých klet se vrátil do rodného města a nezvyklou aktivitou vtiskl originální tvář tamní kulturní sféře. Pozornost na sebe soustředilo amatérské divadélko Sondy, vydával také stejnojmenné periodikum, později pod názvem Klubové listy. Knižně debutoval sbírkami Tichý svědek (1961) a Věci našeho života (1988). V pozdějších letech publikoval svou tvorbu na internetu a v některých periodikách. Spolupracoval s Obrys-Kmenem, L-U-Kem a Lípou. Jako člen spisovatelských organizací stál u zrodu Střediska východočeských spisovatelů, stal se jeho prvním předsedou. Podílel se na literárních aktivitách v mnohých místech republiky. Řadu let organizoval soutěž Literární Vysočina. Jako chotěbořský patriot se charakteristicky rozloučil se čtenáři blokem poezie v publikaci Dnes ještě nezapadá slunce nad Železnými horami. Svou básnickou tvorbou zanechal za sebou především na Vysočině zřetelnou stopu.