FRANTIŠEK DOSTÁL

Vlastně ani slova nejsou potřebná, postačí pouze potulovat se ulicemi Prahy, někdy se i zastavit a okolo sebe se rozhlédnout. Někde v pozadí může být i nevyslovená láska k městu svého žití. I nepříliš znalý člověk ale vycítí, že něčeho okolo něho je příliš. Ano, mnohé je potřebné znovu omítnout, zdvihnout vypadlou cihlu, anebo ukrýt i sochy, které dříve nikomu nepřekážely, a tak je nikdo nepoškozoval. Neuplatňovalo se také ještě malířské nadání po zdech domů, když došly peníze na zakoupení malířského plátna. Navíc mnohá díla těchto umělců se již zřejmě nevešla do přeplněných galérií, které by bylo potřebné zřejmě přistavět…

Ne že by neexistovaly stavební snahy investovat do nových pozoruhodných staveb. Na některé stavební skvosty je ale lepší pohlížet z velké dálky. Vyrůstající dům na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí by se určitě lépe vyjímal mezi mrakodrapy na Pankráci. Atmosféře a koloritu náměstí neprospívá.

Miliardová investice do obrovské budovy na místě velké části Masarykova nádraží dostatečně zakryje pohled na jednu z dominant Prahy, na Vítkov. Rozhlížení se z tohoto vrchu zase poskytne pohled na starou část města, kde se uprostřed má objevit superstavba, u které se už nyní plánuje řada změn. Uvažovaný je nárůst zeleně, opravy ulic a dokonce i bytů, což však nezmenšuje snahu vybudovat zde administrativní čtvrť. Developer chce investovat do kanceláří deset miliard korun!

Zajisté, že se proti připravované stavbě zrodila i petice, která přilétla až na stůl ministra kultury. V ní se také píše, že souhlas státní správy a samosprávy s tímto záměrem by obětoval historické centrum Prahy tvrdému komerčnímu využití. Mohlo by totiž dojít k ohrožení statutu Prahy jako světového kulturního dědictví UNESCO. Prostě opět se bude mluvit o Praze a stavba ovlivní stále se vylidňující centrum města. Nárůst dopravních problémů je rovněž zřejmý.

Donedávna na místě odstraněných kolejí probíhal několik let archeologický výzkum s velice zajímavými nálezy. Dokonce mi o nich povídal jeden z archeologů na břehu řeky Sázavy! Investoři si možná přejí dávat si na noc miliony pod polštář. Ohromující stavba vedle budovy Masarykova nádraží, kde se odehrávalo mnohé z naší historie, tak jen upozorní na smutnou realitu. Mamon vždy vše přehluší a Praha k němu má asi dopomoci. Členové Klubu za starou Prahu si zřejmě zbytečně budou stěžovat. Povídání bývá někdy všelijaké. Cosi nepříjemného okolo nových staveb cítím rovněž, a přitom se jen okolo sebe dívám.

Od obrovských staveb si odskočím do pražské Michle. Tam již několik let stojí malý domeček, samozřejmě chátrající a počmáraný, v němž pobýval houslový mistr Jan Kubelík, kterému v Americe po koncertě tleskalo šest tisíc nadšených posluchačů! Praha se ale začíná oblékat do skla a betonu…