Lubomír Brožek: Za básnickou sbírku Kuks

Jiří Adamec: Za ryze české režijní umění

Jiří Krampol: Za humor vnášený do našeho života

Milena Městecká: Za knihu Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945

Dagmar Žaludová: Za založení literární soutěže Kouzelný klíč

Josef Velčovský: Za originální malířskou tvorbu

 

Ceny jsme jako každoročně chtěli slavnostně předat laureátům v listopadu 2020. „Zásluhou“ opatření proti šíření coronaviru jsme byli nuceni slavnost odložit. Situace se bohužel nezměnila, Rudolfinum si pronajmout nemůžeme a tak jsme se rozhodli zveřejnit jména laureátů a příslušná laudatia zatím alespoň v LUKu.