(k nedožitým devadesátinám významného českého básníka)

MIROSLAV POŘÍZEK

Miroslav Florian jednou provždy

Miroslav Florian (10. května 1931 v Kutné Hoře – 10. května 1996 v Praze) se narodil i zemřel v nejkrásnějším měsíci v roce. A ten jakoby zároveň i symbolizoval do značné míry jeho poezii a především nezpochybnitelný talent, který propůjčil svým veršům. Jistě se nerodily vždy lehce, ale je z nich vždy znát nejen úcta k prostým věcem, láska k lidem, nýbrž i hrdost na svou vlast a na tvorbu slavných předchůdců.

MIROSLAV FLORIAN

Mé dětství

Dům, ve kterém jsem se dopuštěním osudu jednoho májového večera (bylo to na Den matek) narodil, je úctyhodná bílá budova, jejíž průčelí bylo ozdobeno oválnou cedulí kutnohorského Báňského úřadu.

DANIEL STROŽ

(Báseň napsaná bezprostředně po smrti Miroslava Floriana)

Věnoval mi báseň, čtu ji dneska znova,

podáním ruky stvrdil přátelství.

JIŘÍ ŽÁČEK

Kdybych mohl básníku Florianovi k jeho letošním devadesátinám gratulovat osobně, věnoval bych mu láhev dobrého vína, přednesl bych mu veršovanou zdravici, kterou jsem mu napsal k padesátinám, a pak bychom tu láhev vypili při poetických hovorech o poezii, ženách, radostech a tajemstvích života. Raději bych naslouchal, než mluvil, protože Mirek byl dobrý vyprávěč a měl vzácný dar vnitřní harmonie. Ale osobně už mu gratulovat nemohu, a tak tu láhev na jeho počest vypiju sám nad knížkou jeho veršů. A tu gratulaci mu aspoň posílám nebeskou poštou:

MILAN BLAHYNKA

Co snad trochu o literatuře vím a umím o ní napsat, naučili mě básníci. Z těch, jejichž dílo je už uzavřeno, Nezval, Vrchlický, V+W, Prévert, Šalda, který i jako kritik a esejista byl velký básník.

DANIEL STROŽ, KAREL SÝS

Úvod výboru z Florianovy poezie Andělský happening, který vyšel k 75. výročí narození a 10. výročí úmrtí Miroslava Floriana

Prý bývá touhou herců zemřít na jevišti. Snad je to pravda – patří to k histrionské povaze mnohých z nich.

JIŘÍ KUBĚNA

21. 1. 1991

Milý básníku,

to je jeden večer z toho cyklu, to je ta Škola poezie, na kterou se Vás marně snažil nalákat M. Pluháček. Třikrát škoda! I když chápu… Ale k nám patříte, protože Poesie (tak jako láska člověka) je nedělitelná! A i když ví, že určitě nepřijedete, aspoň si Vás dovoluje pozdravit právem Lyry Váš JIŘÍ KUBĚNA