STANISLAV ZEMAN

Báseň na hraně

Snu a života

Života a smrti

Je z války

Druhé světové

Němci se blížili k Moskvě

Tehdy spisovatel Erenburg zaslechl

V hloučku lidí u vývěsku novin

Jimiž byla Moskva polepena

Prosbu holčičky

Naroď mě nazpátek

Maminko

 

Před 80 lety napadlo nacistické Německo Sovětský svaz