STANISLAVA KUČEROVÁ

„Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, převážně ji netrápí roky sucha, místo sopky vybuchne jen sem tam nějaké parovodní potrubí, nezažila 73 let válku, dokáže dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během 29 let.“ To prý řekl před rokem jeden Američan. A my musíme souhlasit. Žijeme v nevýslovném marasmu.

MILAN BLAHYNKA

Jen nápis na titulním listě knihy ZÁZRAČNÉ / KŘÍŽENÍ: / KAREL / TEIGE / a / VÍTĚZSLAV NEZVAL (vydala Akademie múzických umění v Praze v nakladatelství AMU, 2020; písmy Rhymes, 2020, a Monotype Grotesque, 1926/2008, vysázel Jan Brož, vytiskla tiskárna H. R. G. Litomyšl, 160 s.) jsou černá písmena na bílém. Už jméno autora, které se skromně krčí dole, jméno Martin Charvát, je vysázeno zeleně. Nápis na přední straně obálky, a text na hřbetu a na zadní straně obálky září bílý na ostře červeném podkladu (pardon, na zadní straně obálky je přilepen černý čárový kód). A dvěma barvami komplementárními barvami je vysázena celá kniha: červeně úvod a text o Karlu Teigovi, text poznámek pod ním zeleně, text a poznámky o Nezvalovi barevně naopak. Vakáty jsou červené a zelené, vždy v kontrastu k barvě textu na protější straně.

PAVOL JANÍK

K storočnici choreografky a režisérky Oľgy Chodákovej vznikol unikátny film Lúčnica a Matelko (koprodukcia RTVS a Oľga Marošová – OLI). V audiovizuálnej snímke účinkujú: dcéra, režisérka Oľga Janíková; predsedníčka MO Živeny Bratislava Alena Bučeková; teoretik a historik tanečného umenia Emil T. Bartko; generálny riaditeľ Lúčnice Marián Turner; bývalý sólista baletu SND Peter M. Rapoš; kameraman a režisér Milan Homolka; herečka Oľga Šalagová; hudobný skladateľ Rastislav Dubovský; vnučka, producentka Oľga Marošová; vnuk, moderátor, kameraman a režisér Paľo Janík.

FRANTIŠEK UHER

V tvůrčím úsilí některých básníků/básnířek není nesnadné odhalit úzkou souvislost tvorby. Jejich sbírkám dopřává čas mezeru, stávají se samostatnými pevninami. Neplatí to o Kristině Lánikové, která zůstává svoje, neopouští směr vání poezie, kterou tvoří.

JAROMÍR VAŠEK

Talentů v nejrůznějších oborech má Donbas bezpočet. Jedním z nich je 11letá Arina Batosskaja (nar. 20. 7. 2009), žákyně výtvarného oddělení Dětské školy umění č. 6 v Doněcku (DLR). Kromě kreslení se věnuje také tanci v tanečním klubu Perla. Arina začala doma kreslit již ve dvou letech. Kreslení se jí zalíbilo, rodičům se její kresby líbily, tak ji v pěti letech přivedli do výtvarného oddělení Dětské školy umění k učitelce Ljubov Šumilkině. Jelikož do školy přijímají děti až od osmi let, nechtěli Arinu vzít. Máma Ariny učitelky přemlouvala a ukázala jim Arininy výkresy. Jelikož se všem zalíbily, Arinu vzali. Jako pětiletá kreslila ve skupině 8-9letých dětí. Nejradši kreslí zvířátka a pohádkové postavy.

IVO FENCL

Někteří lidé nenosí v zastavěných oblastech na „čumáčcích“ roušky.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Prahou protékají dva hlavní vodní toky, a protože jsem z Vršovic, tak ty se ukrývají pod názvy Rio Botičo a Vltava. Právě letos uplyne 155 let od chvíle, kdy 26. srpna 1865 proběhla slavnostní plavba na parníku Praha, která přilákala na břeh Vltavy mnoho lidí. Na Výtoni po deváté hodině ranní zazněl výstřel z děla a parník ozdobený prapory a květinami vyrazil ke Štěchovicím. Parník byl označený na levém boku jako Praha, ale na pravém boku byl název Prag. Inu, mocnářství se sídlem ve Vídni nemělo tak zručné dělníky jako ve strojírně Ruston a spol. sídlící v pražském Karlíně. Vždyť parník byl postaven za pouhých pět měsíců! Vznikla tak Pražská společnost pro paroplavbu na Vltavě, kdy se spojil s Jihočechem Václavem Lannou pražský obchodník se dřevem František Dittrich. Zmíněný parník sloužil až do roku 1920! Již dříve, v roce 1841, byl ale na hladinu Vltavy spuštěn parník postavený rovněž v Rustonce a jeho trup byl zpracován Vojtěchem Lannou. Ovšem to ještě neexistovala Pražská společnost pro paroplavbu.

EVA HRUBÁ

Bílá plocha ani tečka ani čárka

Možná omyl

Možná

tajnosnubně tajůplný vzkaz

někdy je mezi lidmi vystavěna vymyšlená hráz

VÁCLAV HONS

Věčnost je věčná

asi je už třeba

umřít odlítly

husičky končí

humři