MILAN BLAHYNKA

Tuto glosu píšu dva dny předtím, než 23. června uplyne 130 let od narození Vladislava Vančury a nevím, kde a jak si obce, města a média připomenou výročí jedné z nejskvělejších, nejryzejších a nejnásledovaníhodnějších osobností českých dějin, české kultury a české literatury. (Ostatně bude to svědčit spíše o nich a jejich poctivosti a úrovni než o nezpochybnitelném Vančurovi.) Zato už vím, jak na svého velkého rodáka myslí a jsou hrdi v Háji ve Slezsku, kde se před lety péče o paměť obce, kraje a národa ujal agilní a vysoce kvalifikovaný Spolek Vladislava Vančury Háj ve Slezsku. Jeho duší a vůbec ne šedou eminencí je doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc., působící na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzitě v Ostravě, ale v Háji bydlí, Hájem žije a je členem i Hájeckého šramlu.

Čtenáři LUKu a dříve Obrysu-Kmene vědí o tom, že právě v Háji ve Slezsku řídil, dokud žil, několik vědeckých konferencí k Vančurovu odkazu univ. prof. Jaromír Dvořák, DrSc., o řadě vančurovských iniciativ, publikací a každoročním festivalu jsem zde často referoval.

Letos v době covidové, kdy Háj nemohl ani hostit vynikající folklorní pěvecké a taneční soubory ze zahraničí, ani pořádat pochod obcí se spanilými mažoretkami v čele, soustředil se na to, co je při vančurovském jubileu nejpodstatnější. Ve vzorně rekonstruované Dohnálkové vile (MUDr. Dohnálek se ve své době zasloužil o vysokou kulturní úroveň obce), kde před pár dny našlo místo nejen infocentrum, řada klubů a knihovna, uspořádal malou výstavu (Vančurovy knihy oceněné státními cenami 1924, 1929, 1931 a 1947, výběr z vančurovských publikací vydaných v Háji, medailon V. V. z Žárského knihy Ostrá hůrka vypráví). Návštěvnici také v knihovně shlédli instalaci výtvarných prací (často i na mezinárodních přehlídkách oceňovaných) žáků ZUŠ V. V., kteří v invenčně bohatých obrazech vyjádřili své zážitky z četba Vančurova díla.

Z Dohnálkovy vily se pak návštěvníci výstavy vydali k Vančurovu pomníku, kde po malém koncertu, v němž zaujala mladičká saxofonistka, promluvil o životě a díle Vladislava Vančury Mgr. Josef Kimpl, bývalý mnohaletý starosta, a pak současný starosta obce Karel Palovský (ten mluvil už na výstavě o tom, jak obec naplňuje životní ideály V. V.). Spolu s dalšími reprezentanty obce položil k pomníku kytici. A kyticemi uctili osobnost V. V. také další občané, ale i plukovník v.v. Jaroslav Žáček z Českého svazu bojovníků na svobodu a nakonec i Ing. Leo Luzar, poslanec parlamentu ČR, zvolený v MS kraji, který ve své krátké, jasné, přesvědčivé řeči na závěr slavnosti vyzdvihl právě v dnešní době velice aktuální humanistický význam díla odvážného a hrdinného tvůrce-vlastence.