KAREL SÝS

Ukázka z knihy Karla Sýse Velbloud a Marie s jehňátkem, kterou vydalo nakladatelství FUTURA.

Tato kniha šla do sazby 15. 12. 1988. Měla vyjít v roce 1990 v nakladatelství Československý spisovatel. Ihned po převratu však /staro/nové vedení rozhodlo knihu nevydat.

Snad o to více má co říci právě dnes.

TAŤÁNA BŘEZINOVÁ

Do rukou se čtenářů se dostává nová kniha známé spisovatelky Evy Kantůrkové. V tomto románu nám autorka vypráví prostřednictvím hlavní postavy Staré dámy svůj život. Jistě však nejde o věrné zachování všech faktů ve smyslu deníkových zápisů, ani o vyprávění v první osobě. Eva Kantůrková je zkušená autorka, vyšly jí bez přehánění desítky knih. Poté, co se stala kritičkou stávajícího režimu, vycházely z velké části v samizdatovém vydání nebo v zahraničních, zejména německých nakladatelstvích, po roce osmdesát devět ve známých nakladatelstvích u nás.

IVO FENCL

Pavel Švec (*1978) zalovil v Archivu bezpečnostních složek a pro Nakladatelství Epocha loni editoval pod titulem Generál Karel Kutlvašr v žaláři psané vzpomínky velitele Pražského povstání, které správně měly vyjít již v letech šedesátých. Nestalo se, avšak Švec není jen schopný reportér a jako generálovi oddaný praprasynovec našel i notnou osobní motivaci.

MILAN BLAHYNKA

Statný svazek UMLKÁM DO ČEKÁNÍ, Korespondence Vladimíra Holana (vydal Filip Tomáš-Akropolis, ediční příprava a doprovodná studie Martin Dvořák, grafická úprava, obálka s Holanovým fotoportrétem od Milana Jankoviče, 344 s.) důstojně uzavírá jednu etapu edičního zpřístupňování doposud nalezené korespondence, pramene k poznání života a díla básníka, pramene obzvlášť vzácného, neboť zážitky, pocity, názory básníka a jeho významný podíl na českém literárním a uměleckém životě podává bez zkreslení, jemuž se neubrání ani sebepoctivější vzpomínky současníků, protože lidská paměť je potměšilá přítelkyně.

X

Tak jsem se dověděl, že určité kosmické proudy, které se spojují přímo s lidskými mozky, ovlivňují narození géniů. Dokonce už víme, v jakých letech v posledních třech čtyřech dekádách se tyto davy géniů, většinou hudebních skladatelů, matematiků, jak jinak, rodí, kdy z kosmu proudí ona kreativní energie.

PAVOL JANÍK

V auguste 1991 pred budovou KGB v Moskve strhli sochu zakladateľa prvej sovietskej tajnej služby ČEKA, pretože pre mnohých bol symbolom politického teroru. Dnes sa v Rusku diskutuje o možnosti jeho sochu vrátiť na pôvodné miesto, pretože symbolizuje kontinuitu ruských dejín, z ktorej nemožno jednoducho vygumovať ani sovietsku éru, počas ktorej sa zo zaostalej krajiny stala v podobe ZSSR jedna z dvoch rozhodujúcich globálnych superveľmocí s jadrovým potenciálom a vesmírnym programom.

JAN KRISTEK

Na první pohled je jasné, že se o žádný nový začátek nebo nové nastavení nejedná, že pokud máme vůbec v tomto výrazu hledat nějaký smysl, můžeme jej považovat za binomický neolinéistický výraz novořeči pro konečnou. Pro kterou ale už dnes máme i mnohem poetičtější výraz „světlo na konci tunelu“. I když může mnohým připadat jako pragocentrický, protože při příjezdu vlakem do Prahy se z obou směrů projíždí tunelem, a světlo na jeho konci znamená, že vjíždíte na hlavní nádraží, kde většina vlaků končí.