STANISLAV KÁBELE

Rozjímání v kolumbáriu

Hrdinové, zbabělci,

chudáci i bohatí,

jsou si jedním jisti,

po svém skonu s určitostí,

v čirý prach se obrátí.

O životě nadpozemském nemajíce potuchu,

stejně jako na Golgotě, odmítli by potupu.

Vše, co po sobě zanechali,

ocení umanutí vyvolení.

Jen ty konec konců rozhodnou,

kdo bude hrdinou a kdo ostudou.

Jidášové na Golgotě měli vizi,

ti v Česku Dvořákovu televizi.

 

Patálie

Člověk na životní cestě zabloudil,

záhy tulákem se stal,

svět jako domek z karet se mu zbortil,

v zoufalství na pokání se dal.

Erupce vzpomínek i nadějí

maně putují mu hlavou,

ještě neví, čemu dát sbohem

a komu jen nashledanou.