X

Viděl jsem jednou na nějakém televizním kanále film o jednom hudebním souboru, mimochodem velmi úspěšném, který je nositelem řady cen českých a mezinárodních. Dirigent, který soubor založil a získal s ním toto renomé, posléze těžce onemocněl, měl nějakou dobu výpadek, potom se neúspěšně pokusil vrátit, ale na radu lékařů toho musel zanechat, velmi nerad a velmi tím trpěl.

Jeho funkce se ujal mladší člověk, který si již na počátku vytyčil cíl, který mi byl již na počátku podezřelý, i když si toho jistě málokdo všiml, prostě jazyk zrazuje: Chtěl bych, řekl, aby soubor byl nyní nejen stejně dobrý, ale i lepší než v minulosti. To podezření je spojeno s tím zdánlivě bezelstným výrokem o lepším souboru: to si jen trochu etický člověk může myslet, ale neměl by o tom mluvit – už z úcty k předchůdci.

Potvrdilo se to v průběhu i na samém konci. Po gejzírech samochvály, když reportér s dirigentem procházel jakousi síní slávy, kde byly shromážděny různé ceny, poháry, medaile a plakety, které soubor dostal, dověděli jsme se, že jeden je z letoška, druhý z loňska, třetí z doby před dvěma lety. A kde jsou ty předcházející?, zeptal se poněkud neprozřetelně reportér. Ty mám v krabici, sem by se nevešly.

Ano, být v krabici, to je velmi přiléhavý výraz. Dnešní doba je dobou potenciálních demiurgů, kteří chtějí přetvořit svět, celou planetu, dokonce celý vesmír, ať už je konečný nebo nekonečný. A s tím změnit člověka. Ten se zčásti přestěhuje někam do vesmíru, neboť Zemi hrozí kataklyzmata a také lidí je čím dál více. Ještě nevíme přesně kam a jak a jestli tam bude moci žít. Čeká nás velká transformace, ono kouzelné slůvko, které bylo snad v posledních třech dekádách nejfrekventovanější. To ovšem předpokládá i jistou ztrátu návaznosti, tedy paměti, snad i úcty k tradici a k předchůdcům, to, co se stalo pevnou osou civilizace, která je tu tisíce let.

Výroky klasiků jsou zapomenuty. Co s tou starou veteší, jako je tradice, minulost, předkové? Ani to není tak těžké. Prostě se dá do krabic, protože by se to sem už nevešlo. Možná si oni odkladači do krabic neuvědomují, že ony krabice jsou přichystány i pro ně.