PAVOL JANÍK

AMENTÁL

Posledný syr.

 

NAJOSOBNEJŠÍ BOH

Jeho Jehova.

 

SINGULÁRNY BOD

Boh bol bod.

 

NÁBOŽENSTVO

Skrotenie ľudskej šelmy.

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA

Všeobecná všeobecňa.

 

NÁBOŽENSKÁ POSTMODERNA

Evanjelium podľa Lukašenka.

 

OZBROJENÍ APOŠTOLI

Spávajú vraj na pištoli.

 

CYRILO-MOTODSKÁ TRADÍCIA

Metodika a Cyrilika.

 

GLOBÁLNA PRIVATIZÁCIA

Reštitúcia Boha.

 

GLOBÁLNE SKRESĽOVANIE

Reforma Boha.

 

DEJINY LÁSKY K BLÍŽNEMU

Kynológia neveriacich psov.

 

PREDMET POŠMYKNUTIA

Korálky morálky.

 

DÔSLEDKY POŠMYKNUTIA

Dotyky etiky.

 

ŠKANDÁL KANÁL

Televízny bulvár.

 

VIAGRENIE

Vyjadrenie pevného stanoviska.

 

LOGIKA JAZYKA 1

Na lyžici sa lyžuje.

 

LOGIKA JAZYKA 2

Lyžica sa líže.

 

LOGIKA JAZYKA 3

Pančuchy zo silónu

na nohy v tvare ypsilonu.

 

ČESKOSLOVENSKÁ SLOVESNOSŤ

Rozprávka sa rozpráva.

Poviedka sa povie.

Pohádka sa poháda.

 

ATRAKCIA

Atraktívna akcia.

 

TROPICKÉ KOSOVO

Kokosovo.

 

ÚRODA DEMOKRACIE

Skosené Kosovo.

 

DEMOKRATICKÁ PERSPEKTÍVA

Neodvratný prevrat.

 

DEMOKRACIA

Zabezpečuje práva ľudu

aj proti jeho vôli.