PAVOL JANÍK

Prominentný český básnik globálnych tvorivých dimenzií Karel Sýs potvrdzuje svoje výnimočné schopnosti a zručnosti aj najnovším lyrickým dielom NEPŘIJATÝ HOVOR (WEBER GSM, Praha 2021).

Nejde o literárnu miniatúru, ale o rozsiahlu básnickú skladbu, ktorá z kvantitatívneho hľadiska predstavuje objemný knižný zväzok. Automatický záznam spontánnej erupcie vedomia autorovi umožňuje súbežne reflektovať všeľudské témy i dôverne známe detaily v strhujúcej syntéze neskrotnej obrazotvornosti a zvukomalebnosti.

Aj keď sa z autorovho nesmierne širokého edičného portfólia sústredíme výlučne na jeho poetické knižné publikácie, máme pred sebou impozantný počet titulov, z ktorých každý sám o sebe zásadným spôsobom prepisuje dejiny modernej literatúry – nielen v českom prostredí, ale doslova prinajmenšom v európskom kultúrnom okruhu. Už väčšina originálnych názvov kultových kníh Karla Sýsa evokuje a dokumentuje jeho neprehliadnuteľnú nápaditosť – počnúc legendárnym debutom Newton za neúrody jablek.

Recenziu som nenáhodne pomenoval Básnická biblia 21. storočia. Autor čitateľom poskytuje autentické mnohorozmerné zrkadlenie, v ktorom prebleskujú podstatné otázky – od najvzdialenejších abstraktných úvah až po konkrétne stopy najbližšej súčasnosti. Tak sa aj biblické motívy prirodzene prelínajú s prvkami bezprostredného zážitkového zázemia jednotlivca a ľudstva ako celku.

V osobitej poetike Karla Sýsa počuť povznášajúce i znepokojujúce ozveny udalostí s ďalekosiahlymi dôsledkami i zdanlivo prchavé okamihy života. Autor s laserovým zrakom filozofa skúma podmieňujúce okolnosti ľudskej existencie a zároveň nás unáša do závratných výšok, kam tryskajú gejzíry jeho neutíchajúcej fantázie.