Ceny UČS 2020

 

Dagmar Žaludová: Za založení literární soutěže Kouzelný klíč

Milena Městecká: Za knihu Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945

Jiří Adamec: Za ryze české režijní umění

Lubomír Brožek: Za básnickou sbírku Kuks

Jiří Krampol: Za humor vnášený do našeho života

Josef Velčovský: Za originální malířskou tvorbu

 

Ceny UČS 2021

Pavel Kalvach: Za knihu Světy slavných neurovědců

Jan Schneider: Za slova, která se nepodbízejí

Josef Pepa Nos: Za písně, které zlidověly

Ivan Vyskočil: Za umění herecké i polemické

Jan Keller: Za knihu Hybridní politika

Jan Poláček: Za dlouholeté vedení časopisu Lípa