TAŤÁNA KRÁLOVÁ

Kolénka

Kolénka drží stébla zpříma,

neohýbají se

nikdy k pokleknutí,

zato však mají v sobě

tolik pokory, že dlouze nesou

celou tíhu klasu,

až v daném čase odevzdání

společně ulehnou tak tiše,

že jenom země zblízka uslyší

jejich tak dlouhé

úlevné vydechnutí.

 

Dřevo

Ve dřevě praskají

všechny jeho roky,

kterými nabíralo vláhu,

aby ji teď poklidně

vracelo nazpět povětří

a pracovalo k dlouhému usednutí,

až praskání ustane.