MARIE VESELÁ

Sněží

(PF 2022)

Na duši bolavou

padají bílé fáče,

člověk vyhlíží

blízká srdce

jako osamělé ptáče.

Sněží,

klid a mír

když darován je

mé drahé zemi,

nebe i hvězdy opakují

tuto větu,

ať mír je darován

Tobě, Vám

a všemu světu.