BŘETISLAV KOTYZA

Otisky prstů otisky dlaní

stopy nás

co byli jsme a zůstanem

Po dechu lapáme po staletí

modlit se vírou bez klanění

že byli jsme a zůstanem

Otisky prstů otisky dlaní

hlínou

co naše ruce mění

v rodnou zem