Mělnický literární klub Pegas vyhlašuje již 28. ročník celostátní soutěže

Mělnický Pegas 2022“,

do které se mohou přihlásit všichni neprofesionální básníci z celé České republiky.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích, a to:

- v kategorii A – do 15 let

- v kategorii B – do 30 let

- v kategorii C – nad 30 let

- v kategorii D – autoři, kteří již vydali básnickou sbírku

Do soutěže je nutno zaslat 3-5 básní psaných ve třech vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie) strojem nebo čitelným rukopisem. K pracím musí každý účastník připojit lístek se svým jménem, kategorií, v níž soutěží, datem narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou pro poslání pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Soutěž je anonymní, básně nepodepisujte!

Příspěvky do soutěže zasílejte do 31. května 2022 na adresu:

LITERÁRNÍ KLUB PEGAS

Českobratrská 2800, 276 01 Mělník.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Mělníce v říjnu roku 2022.

Příspěvky, které nebudou splňovat podmínky uvedené v propozicích, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.