IVAN ČERNÝ

Skvěle vyvedená jak graficky, tak polygraficky, je obsáhlá kniha kreseb a obrazů současné vycházející malířské hvězdy Tomáše Kubíka. V titulku zmíněný prestižní přídomek si bezesporu následujícími řádky představovaná velkoformátová publikace plně zaslouží. Talentovaný Kubík, tato Michelangelova inkarnace, chtělo by se říci, na sebe zjara loňského roku upozornil skvělou pražskou výstavou Michelangelo v lockdownu. O pár měsíců později, v září, pak vybuchla aukční bomba, kdy se rozměrné Kubíkovo plátno Máří Magdalena vydražilo za více jak půl milionu korun!

Akademický malíř Tomáš Kubík je ročník 1977. Jedná se o pilného tvůrce s nezaměnitelným rukopisem, inspirovaného klasickým malířstvím. V současné době jej zastupuje galerie Art Mozaika, která je i vydavatelem zmíněné publikace, jež potěší jak milovníky výtvarného umění, tak i kunsthistoriky. Především ale i sběratele, kterým bezesporu pomůže v orientaci, jak si vede současné malířské umění a do koho je dobré investovat.

Úvodního slova publikace se zhostil člověk nad jiné povolaný, znalec Kubíkova díla – PhDr. Josef Záruba. Je třeba jeho laudatio číst pozorně, neboť čtenáři otevírá oči i obzory jak z hlediska malířova životopisu, tak především rozborem díla, vzorů a technik malby, her s barvami i experimentů napříč různými historickými styly. Profesor Záruba nezapomíná ani na Kubíkova učitele na AVU prof. Zdeňka Berana, který u svého žáka vycítil jeho „přirozené tíhnutí ke studiu starých mistrů“ a zároveň Kubíka stimuloval k úvaze o samostatné povaze akademické tradice. Beran Kubíkovo nadšení pro staré mistry plně podporoval již od prvního ročníku akademie, kdy se Kubík zabýval tvorbou zátiší. V dalších ročnících se s bravurou věnoval figurálním studiím, kdy maloval na rozdíl od jiných studentů nikoli podle fotografií, ale denně podle živých modelů (včetně svého autoportrétu) a postupně přecházel k větším kompozicím.

Jak píše profesor Záruba v úvodním slově, Kubík ale nesetrvává pouze v minulosti. Studoval i současné umělce. Ovlivňuje ho též estetika filmu a fotografie. Snaha vyrovnat se se současnou scénou dovedla Tomáše Kubíka až do ateliéru Milana Knížáka, kde se musel konfrontovat i s intermediální tvorbou.

V závěru Záruba zmiňuje Kubíkovy úspěchy, kterými na sebe upoutal odbornou veřejnost. Mimo jiné kupříkladu obdržel v roce 1998 cenu rektora Akademie výtvarných umění za obraz Autoportrét ve Vermeerově stylu. Potvrzením kvalit mladého umělce bylo též zakoupení obrazu Scény z manželského života Národní galerií v Praze roku 2004, či dva roky před tím samostatná výstava obrazů a kreseb v Miami na Floridě, kde byly všechny vystavené obrazy v Galerii Design Lab prodány do významných amerických soukromých sbírek.

Poslední roky se Kubík mj. věnuje dvěma volným obrazovým cyklům – „Smrt a dívka“ z let 2018–2019 a cyklu obrazů reflektujících Michelangelovu tvorbu, na kterém pracuje od roku 2019. Důležitým impulsem pro jeho vznik je soubor aktů ze stropu Sixtinské kaple, nazývaný tradičně „Ignudi“. Akty jsou považovány za vrchol evropského humanismu, je do nich vkládána magická síla vrcholů lidského ducha. Kubík si k jejich interpretaci ale provokativně zvolil současné postavy z fitcentra, pečlivě dbající o kulturu těla a opakující pózy Michelangelových děl, ale s tím rozdílem, že akcentována není tvůrčí božská síla, ale člověk sám, jeho úsilí a píle.

Autor koncepce a grafického zpracování Bc. Vladimír Lederer a editor Paed Dr. Jiří Jaskmanický pasáže knihy řadí od Kreseb a pastelů přes Zátiší, Malé portréty a Figurální kompozice až po cykly Smrt a dívka, Projekt Michelangelo včetně Ignudo I. a Ignudo II. Významné obrazy jsou v knize představeny v širších souvislostech, kdy je čtenář proveden genezí díla prostřednictvím citací inspiračních zdrojů, přes přípravné kresby a studie, až po dílo samotné jak v celku, tak i pečlivě vybranými detaily. Skvostná umělecká kniha mapující tvorbu Tomáše Kubíka pak končí přehledem obrazů z výběru Portréty malované na objednávku. Publikace je v českém i anglickém jazyce. Knihu vydala společnost Art Mozaika jako svou 15. publikaci. Výtisky jsou číslovány, prvních 30 výtisků obsahuje autorovu originální kresbu.