Zomrel spisovateľ Ján Tužinský

PAVOL JANÍK

Originálne autorské výpovede popredného prozaika a vynikajúceho esejistu s medzinárodným renomé PhDr. Jána Tužinského, PhD. (29. 3. 1951 – 15. 4. 2022), popri štylistickom majstrovstve prinášajú obdivuhodné podnety v rovine poznania – demonštrujú unikátne možnosti emotívno-intuitívneho uchopenia a prenikavého racionálneho pochopenia protirečivých štruktúr súčasného sveta.

Intelektuálne vzopätia a formálne výboje literárnej tvorby Jána Tužinského v rozmeroch výrazových prostriedkov i sémantických segmentov včlenili aktuálne úsilia slovenského písomníctva do duchovných oblúkov univerzálnych hodnôt slovanskej a európskej proveniencie, ako aj do všeľudských myšlienkových a kreatívnych prúdení.

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil spisovateľovi Jánovi Tužinskému vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra za vytvorenie umelecky pôsobivých, sociálne vnímavých a tvarovo pozoruhodných literárnych diel reflektujúcich kľúčové pohyby slovenskej spoločnosti a bytostné otázky moderného človeka.

Povedané vecnou rečou suchej faktografie – Ján Tužinský absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu a niekoľko volebných období predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Je autorom výrazných knižných titulov, ktoré boli publikované vo viacerých jazykoch a za ktoré získal prestížne ocenenia na Slovensku, Českej republike i v USA.

Centrálnou osou literárnej produkcie Jána Tužinského bolo mapovanie jedinečnej situácie jednotlivca i signifikantného stavu určujúcich civilizačných tendencií, pričom preukázal nevšednú schopnosť objavne zachytiť a sugestívne zvečniť živý, plastický, rozmanitý a pulzujúci zážitkový svet jednotlivca, ako aj charakteristický kolorit historických dimenzií a podmieňujúcich okolností ľudského bytia.