V tomto roce bude dokončen ojedinělý slovensko-český knižní projekt, nesoucí výstižný název Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu, o němž lze bez uzardění říci, že je zcela jistě největším nakladatelským projektem posledních třiceti let. A to nejen svým rozsahem, ale především obsahem. Autorem projektu je Mgr. Petr Kršák, filmový režisér, spoluzakladatel televize Nova. Mimo něho na čtyřech obsáhlých encyklopedických dílech pracovali a pracují desítky historiků, spisovatelů, publicistů a novinářů. Patří mezi ně i Ivan Černý, pražský žurnalista, který nám k tomu řekl:

Ještě než zdůrazním, že si velmi vážím možnosti přispět v dnešní době účelových lží, polopravd a doslova paděláni historie do tak výjimečného unikátního díla několika hesly, musím připomenout, že Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu přibližují čtenáři v historickém průřezu od příchodu Cyrila a Metoděje až do roku 1992 osudy významných Slováků a Čechů, kteří svým životním dílem ovlivnili svůj vlastní národ a stát, z čehož někteří Evropu a někteří dokonce svět obohatili v oblastech ekonomiky, techniky, hudby, malířství, divadla a filmu, a tím přispěli k současné podobě lidské civilizace. Statisticky řečeno:

V základním výběru jsou tři stovky Slováků a na čtyři sta Čechů. V současné době, kdy vychází třetí díl encyklopedie, se objevují, hlavně ze zahraničí, jména dalších osobností. Ta budou po vydání Dějin začleněni do Dodatků, s jejichž vydáním se postupně počítá v dalších letech.

Čtvrtý díl je věnován tzv. rodinnému stříbru obou bratrských republik.

Podtitulek publikace přesně zní: Rodinné stříbro – Zlatý poklad – Tradice zavazuje. Podle představ editorů by to měl být vědomostní kompas, který se stane v pravém slova smyslu orientační osnovou pro mládež, pedagogy, žurnalisty a hlavně politiky při zodpovězení otázky Kdo jsme. Jedná se o hluboký ponor do historického přehledu tvůrčích, pracovních a podnikatelských úspěchů na celosvětové úrovni našich nejlepších předků, z nichž ještě stále velké množství nese pečeť našich výrobních značek a patentů. Stovky hesel jsou zaměřeny především na technické odvětví, kde jsme byli a jsme světové jedničky jako kupříkladu sklářství, keramika nebo obuvnictví, nechybí ale ani přehled legendárních knižních vydavatelů a jiné humanitní počiny, včetně školství.

Zkrátka slovy docenta Zdeňka Zbořila:

Posledním sto letům existence našich zemí bychom měli projevovat větší úctu, než obvykle činíme. Nejen kvůli válkám, nenávisti a zlobě, se kterými se hned pět generací v našich zemích a jejich okolí muselo vyrovnat. Byla to doba, kterou tvořili odvážné ženy a mužové, kteří pro svoji vlast obětovali životy, které byly jejich nejcennějším vkladem do zlatého pokladu vlasti. Ke každému jménu na tomto stoletém kalendáři „dějin sebevědomí“ bychom mohli připojit další. Jména těch, kteří vytvářeli naši současnost a kteří nehledíce na všechny osudové události, seznámili svět se značkou Made in Czechoslovakia, která prezentovala kulturní, vědeckou, ale i charakterovou sílu národů, kež před sto lety vytvořily společný stát. Bez tohoto rodinného stříbra a zlatého pokladu bychom nemohli být považováni za stát s průmyslovým potenciálem, jenž může být součástí mírové spolupráce, která je dnes, stejně jako v minulosti, ohrožována proměňujícím se, ale stále přítomným nerozumem a nepřátelstvím.

P. S.

Ivan Černý (nar. 3. 5 1949 v Praze), novinář, publicista a spisovatel. Do literatury vstoupil na začátku sedmdesátých let minulého století. Vyšly mu dvě desítky knih, jak prózy, tak i z odvětví literatury faktu. Z posledních publikací jmenujme alespoň Po stopách českých sklářů nebo krimipříběhy Zakázané ovoce. Mimo jiné zpracoval text ke knize Domov s velkým „D“ o jedinečném Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě a autorsky se podílel na umělecké publikaci 25 let s vitráží o životě a díle světově známých českých vitrážistů Jitce a Richardu Kantových. V současné době připravuje knihu Za mistry křehké krásy, která volně navazuje na publikaci Po stopách českých sklářů. A se svým synem Mikulášem, též novinářem a publicistou, pracuje na knize Růžena Suchá, první dáma československého šachu. Oba tituly má zařazené nakladatelství Olympia ve svém edičním plánu na rok 2022.