STANISLAV ZEMAN

Hospodář dává poslední pomazání

Řezník brousí šavle

Výměnkář zatápí pod kotlem

Hospodyně nabízí svátost

Čeládka se těší na výslužku

Mistr Lada kreslí rekviem

 

Před 135 lety (17. 12. 1887) se narodil národní umělec Josef Lada