STANISLAV ZEMAN

Na kůru s Jakubem Janem Rybou

Sněží z varhan

V rožmitálském kostele

Povýšení svatého Kříže

Na faráře a ovečky

Česká mše vánoční

 

Bílá peřina

Pod ní láska

V Kristu zmařená

 

Narodil se Stvořitel

Narodil se Stvořitel

Veselme se

Radujme se

Ve víře a naději

Ať hospodáři nezaskočí kůstka

Ze štědrovečerního kapra

A neumlčí proroka

Do dne a do roka