FRANTIŠEK MANDÁT

Netuším, ani nemohu, jak kdo to má s čímsi tak vzácným, jako je přátelství. Asi mi ale dáte za pravdu, že šafrán zvaný přátelství je téma citlivé, řekl bych až delikátně osobní. Známá píseň dokonce přátelství velebí, že je víc než láska… Nelze nesouhlasit, neb sám považuji přátelství za hodnotu čnící nad jiné jako himálajské štíty nad hvozdy šumavskými. Říkám, že přátelství jest vzácným kořením žití.

Člověk se batolí životem a dnes a denně potkává spoustu bližních, přehršel lidí a lidiček. Z některých stanou se známí, z jiných méně známí, ale většina končí v šuplíku neznámí. Opravdových přátel příliš nezůstává. Převeliké štěstí nás potká, zůstane-li!

Jen považte, jaký to zlomeček z takřka osmimiliardového planetárního společenství, máme-li, jak zpívá se v jiné písni… přátel pár! Není už to samo o sobě zázrak? Kolik lidí v životě jen tak mineme a nic pro nás neznamenají, s jinými se naopak seznámíme, ale jen minimum z nich povýšíme na přátele.

Kterak vlastně se rodí zázrak zvaný přátelství?

Upřímně řečeno, nevím.

Dokonce si myslím, že není receptu ani návodu či šablony. Ani nejučenější knihy neposkytují nám stran přátelství seriozních vědeckých pojednání, i když jinak knižními tituly o přátelství přetékají regály knihoven a knihkupectví a mnohý z takových příběhů vstoupil nám do životů, a aniž jsme si to třeba i uvědomovali, často nás doživotně ovlivnil. Tvorbu filmovou či divadelní též nevyjímaje… Vzpomeňme alespoň ikonických Tří kamarádů Remarqueových a jiných skvělých próz formujících naše dospívání. Z tvorby filmové nad jiné pro naši generaci ční nesmrtelní Starci na chmelu. Biják, který, alespoň mně, odhalil, že v dobově nekonečném oceánu kolektivismu může mít své místo pod sluncem jedinec a zejména láska. Bylo to svěží jako vítr v Patagonii.

Ano, přátelé, přiřaďme přátelství k čemusi nad jiné mimořádnému, byť nezřídka neuchopitelnému. Začasté ovšem nakažlivému a opojně životadárnému. Zrovinka jako láska. Vždyť netěšíváme se na setkání s dobrými přáteli jako milenci na rande?

Přitom skutečným přátelům vzletných slov sotva třeba, nikdy toho o přátelství moc nenamluví. Je-li ovšem třeba, víme o sobě a trefíme k sobě. I v tom tkví cena přátelství.

Začal jsem songy o přátelství a písní též skončím. Radůza a Robert Křesťan notují Bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil…

Ani já ne.

Děkuji vám přátelé.

Za přátelství.