PAVOL JANÍK

Pre mňa osobne je krásna deväťdesiatka Milana Blahynku jedinečnou príležitosťou poďakovať mu za jeho skvelé recenzie viacerých mojich knižných publikácií.

Blahynkove iskrivé pohľady na tvorivé výkony sú viac ako analytické hodnotenia jednotlivých artefaktov a sú samy osebe erupciou nápadov, ktoré výrazne obohacujú reflektované diela o nové dimenzie duchaplného poznania a originálnych umeleckých zážitkov. Je čarovnou zhodou okolností, že životné jubileum Milana Blahynku si pripomíname 29. augusta, čo je aj štátny sviatok Slovenskej republiky – výročie Slovenského národného povstania. Poznamenajme, že masové protifašistické vystúpenie na svojom území obnovilo Československo. A dodajme, že blahodarná činnosť Milana Blahynku predstavuje významný prínos k rozvoju všestranných vzťahov českej a slovenskej literatúry, ktoré naďalej prirodzene tvoria spoločný komunikačný priestor.