GUSTÁV MURÍN

Mnohí z nás sme žili (a niektorí ešte žijú) v ilúzii, že na americkom knižnom trhu by našim autorským ambíciám bolo lepšie. Pritom nás mohla varovať už v 80. rokoch poučná esej srbského autora Momo Kapora, ktorý po svojom návrate z dlhšieho spisovateľského pobytu v Spojených štátoch konštatoval, že tam autori nielenže nedosahujú nami očakávané ohromujúce náklady ich diel, ale že nemajú často ani tie naše vtedajšie a socialisticky skromné. V USA totiž síce vychádza viac ako milión titulov ročne, ale len 5 % z nich v náklade nad 5000 výtlačkov… Výstižná je aj odpoveď Momo Kapora na otázku, či by chcel byť autorom v USA: „Kto príde do Ameriky s touto naivnou predstavou, mal by si uvedomiť, že v boji o holé prežitie tam nielenže nebude mať čas písať, ale ani čítať nejaké knihy.“

IVO FENCL

Nový projekt pražského „hlaváku“ asi chce mimo jiné zatočit s bezdomovci. Nelíbí se mi to. Oproti tomu knižní řada Pražské příběhy Dana Hrubého (*1968) byla právě završeny čtvrtým svazkem Ztracený svět Starého Města – a opět se víc nežli stavbami obírá člověkem.

IVO HAVLÍK

V Oděse, třetím největším městě Ukrajiny, koncem roku 2023 rozhodli odstranit pamětní znak „Puškinův stín“.

VÁCLAV PELCMAN

Ten pohled patří současnému anglickému spisovateli Julianu Barnesovi. Pojednává o tomto námětu ve svém posledním románě MUŽ V ČERVENÉM KABÁTĚ (Odeon, 328 str.).

FRANTIŠEK UHER

POSLEDNÍ CESTOPISY (Fra, 50 str., 2023), tak zní název básnické sbírky polské básnířky a překladatelky jménem Zofia Baldyga, která již několik let žije v Praze.

PETR ŽANTOVSKÝ

Dnem 1. ledna začínal rok podle kalendáře zavedeného Juliem Caesarem v Římě (45 př. n. l.) Považovat 1. leden za počátek roku se udrželo až do pozdního středověku, a to navzdory odporu římskokatolické církve. Pak byl tento zvyk na krátký čas potlačen, ale již na sklonku středověku se znova objevuje a od počátku 17. století se začal všeobecně prosazovat. V Čechách se stal 1. leden počátkem roku nejprve v pražské kanceláři arcibiskupské (od roku 1366) a teprve od 1. poloviny 16. století se prosadil obecněji. Tak praví encyklopedie. A též dodává, že na Nový rok bývá den o něco delší než v době zimního slunovratu (21. prosince). Na území České republiky tento rozdíl činí 7 minut. Tomu odpovídá pranostika „Na Nový rok o slepičí krok“. Soudě podle toho, co se v naší zemi v posledním čase děje, lze se právem obávat, že nastanou dvě aktuální změny. Nebude to krok slepičí, nýbrž sáhodlouhý skok laně či antilopy, nebo spíš levharta, a nebude vpřed, nýbrž vzad, případně všelijak šejdrem.

M(B)

Jak nevědět kam spěje svět

v němž pořád šíří netopýři