MIROSLAV VEJLUPEK

Den má víc smrtí nežli réva zrn / a hořkosti je pln a všechny ti je dal / abys z nich báseň lisoval, pro starost srdcí našich

Eva Frantinová: Časovaná růže

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Když bylo v roce 2015 založeno (v Brně) nové nakladatelství, vzbudilo pozornost už svým názvem, totiž „Nakladatelství Kmen“. Založil jej Michael Doubek, jemuž patří za tento čin skutečný respekt a ocenění; redakční práce se ochotně ujala Ivana Blahutová, která mj. připomněla, že název Kmen „provází českou literaturu od 20. let 20. století, kdy začal vycházet měsíčník pro moderní literaturu Kmen. Almanachy Kmene vydával ve 30. a 40. letech 20. století Klub moderních nakladatelů Kmen“. Dodejme, že časopis Kmen byl založen F. X. Šaldou už v roce 1917 a že do diskontinuitní, ale přesto bezmála sto let trvající ediční tradice užití názvu Kmen patří i týdeník Kmen, vycházející v letech 1982 až 1990, a na něj nepřímo navazující (od roku 1995) časopis Obrys-Kmen, u jehož zrodu stáli – vedle Karla Sýse a Daniela Strože – také básník a herec Petr Burian (prosím autora hesla „Obrys-Kmen“ na internetové Wikipedii alespoň o toto faktografické doplnění). I časopis LUK, pro nějž byla tato recenze psána, na před- i polistopadový Kmen bezprostředně a záměrně navazuje.

VĚRA BERANOVÁ

Máme autory, tvůrce, umělce, jejichž tvorba se pravidelně objevuje ve výstavních prostorách galerií, v dramaturgických plánech divadel a koncertních sálů, v obsáhlých či skromnějších monografiích. Jsou však i jména, která zná jen malý okruh a která se, když mají štěstí, dostávají do obecného kulturního povědomí po mnoha letech, dokonce až staletích. Oprávněně pak tušíme, že jsou i autoři, kteří stále čekají na objevení.

ZDENĚK HRABICA

Není dobré, ani zdraví prospěšné zabřednout do hloubky politiky. Oddával jsem se proto po delší době krásnému vínu z jižní Moravy. Rulandskému znovínskému modrému 2012 – „Jubilejnímu vínu augustiniánského opata“, z výběru hroznů ze Staré vinice v Havraníkách.

PAVOL JANÍK

K životnému jubileu spisovateľa Jána Tužinského

Originálne autorské výpovede popredného prozaika a vynikajúceho esejistu s medzinárodným renomé PhDr. Jána Tužinského, PhD. (*29. 3. 1951 Zlaté Moravce), popri štylistickom majstrovstve prinášajú obdivuhodné podnety v rovine poznania - demonštrujú unikátne možnosti emotívno-intuitívneho uchopenia a prenikavého racionálneho pochopenia protirečivých štruktúr súčasného sveta.

JAN JELÍNEK

Pravdivý příběh Titaniku. Tak je nazvána expozice v areálu PVA Expo v Praze-Letňanech. Loď se vydala na svou první a jedinou plavbu 10. dubna 1912 z anglického Southamptonu a na cestě do New Yorku se potopila na dno severního Atlantického oceánu po srážce s ledovcem 15. dubna 1912 ve 2 hodiny a 20 minut po půlnoci 640 kilometrů od pobřeží Newfoundlandu. Vrak Titaniku byl objeven v hloubce přibližně čtyř kilometrů téměř o 73 let později – 1. září 1985 – francouzsko-americkým týmem, vedeným Robertem Ballardem a Jeanem Louisem Michaelem na ponorce Argo.

Prof. MUDr. PAVEL KALVACH, CSc.

Loni v létě jsem při slavnosti udělování medailí zasloužilým učitelům České republiky v pražském Valdštejnském paláci požádal o pár minut pro děkovný proslov. V něm jsem zrekapituloval úlohu učitele následujícími větami:

LUBOMÍR MAN

Necelých padesát let jsem učil na téměř všech typech škol u nás. A z té zkušenosti vím, že pedagogický úspěch tříd, které jsem vedl, závisel především na jejich intelektuální vyrovnanosti. Čili na tom, zda na tom byli žáci po stránce rozumové a vědomostní zhruba stejně, či naopak rozdílně. V případě prvním šla práce tak říkajíc od ruky, byla to radost pro mě i pro žáky, v případě druhém nastávalo martyrium. Slabší žáci postup výuky zdržovali, látku bylo nutno kvůli nim opakovat, vracet se zpátky – a dobří žáci se začali nudit. Práce se rozkližovala a namísto radosti přicházelo rozladění, únava a zklamání – a to nejen pro mě, ale i pro mé svěřence.

IVAN FONTANA

Postupně jsme rezignovali na výchovu svých ratolestí. Fyzická nedotknutelnost, kterou jim poskytujeme, není asi to nejlepší, co jim dáváme. Hubený výsledek výchovy znamená nebezpečí nejen pro naše mazánky, ale v podstatě i pro celou společnost. Západní vliv a převzatý způsob výchovy, bez majetkového zázemí a jeho předání, přináší bezprecedentní výsledky, které lze přičíst k celkovým ztrátám.

X

To nádraží je zvláštně strukturované: řada schodišť a vzestupy a sestupy, dvoustupňová hala s pobíhajícími lidmi, ale ten den jich bylo málo. Oproti jiným českým městům, která jsou podstatně menší, byl tu nezvyklý klid a snad i pohoda zajišťovaná hlídkou po zuby ozbrojených policistů.

EVA FRANTINOVÁ

Tatínek referuje z ráje

Co si tu uděláš to budeš mít

chceš Beethovena uvidíš ho

Unie českých spisovatelů, z.s., pořádá pro své členy i pro zájemce

KONFERENCI

v sobotu 14. května 2016 od 10.30 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153.

Téma: Rozměr svobody a cenzury v kultuře

Srdečně zve předsednictvo UČS.

JAN CHODSKÝ

Pochodují národy

k budoucnosti šťastné,

český se však posadil

u tlačenky mastné.

JAROSLAV EMINGER

Albertovští

Měli bychom se zařídit

podle kavárenské doktríny,

a vajíčkáře prohlásit

za nové národní hrdiny.