IVAN DAVID

Pokusím se proniknout hlouběji do konceptu svobody, protože cenzura je jen jeden z projevů nesvobody.

Zaměřím se nejprve na její subjektivní stránku, pak si dovolím krátkou zmínku o tom, jak se dívat na svobodu a nesvobodu v dnešní České republice.

MILAN BLAHYNKA

Rozprava o rozměru svobody a cenzury v kultuře se sotva může vyhnout termínu oficiální literaturaa umění, zasluhujícímu si pojmoslovné revize. Váša-Trávníček byli ve Slovníku jazyka českého (1937) velestruční: oficiální (nikoli –elní)=úřední.

PAVOL JANÍK

Ambiciózna publikácia Artúra Soldána ODSÚDENÍ NA ŠPIONÁŽ (Perfekt, Bratislava) kladie viac hmlistých otázok, ako poskytuje zreteľných odpovedí. Autor (*1976) vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a pôsobí ako prednosta Obecného úradu v Šenkviciach. Popri svojej profesii sa systematicky venuje problematike tajných služieb a skúma ich vplyv na kľúčové udalosti. Okrem reflexie archívnych prameňov vychádza aj z osobných vyjadrení žijúcich postáv, ktoré poznajú pertraktované témy z vlastnej skúsenosti.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Bylo to v květnu 1942, ale pan říšský protektor R. Heydrich se dosud těšil dobrému zdraví. Do jeho úřadu a na krajské velitelství Gestapa v Hradci Králové došly tehdy současně anonymní dopisy, provokativní a zlověstné. Jejich autor se stylizoval do role odpůrce nacistického režimu a jakoby jménem žáků hradeckého gymnázia vyjadřoval urážlivým způsobem nesouhlas s nacismem, tupil jeho představitele a s předstíraným souhlasem citoval protinacistické výroky několika členů učitelského sboru, které jmenoval jako uznávané autority.

Karel Sýs hovoří s Emilem Hruškou

MILAN DUŠEK

Vzpomínky z dětství, které bylo naplněno bezvýhradnou láskou rodičů, pochopením a podporou nejbližších příbuzných a nespočtem báječných zážitků, zanechávají v člověku nesmazatelnou stopu a ten je uchovává v paměti, jako by šlo o klenoty. A když se k tomu připojí prostředí, které vzrušuje i v dospělém věku, nedivme se, že se vzpomínky neustále vrací. Čím více let uběhlo, tím víc se nelze bez nich obejít, zvláště ve chvílích, kdy se třeba až tolik nedaří. Právě tehdy jsou vzpomínky doslova nenahraditelné.

FRANTIŠEK UHER

Dobré knihy mají křídla. V pravé chvíli je rozevřou jako ptáci… To napsal Vladimír Brandejs v době, kdy nemohl tušit – ostatně jako my všichni – že se dobré knihy stanou vzácností. Dobré v tom smyslu slova, že nic nepředstírají, nezastírají, nenamlouvají, nepomlouvají, nepředstírají nadčasovost, hovoří k současnosti a hovoří pravdivě, dávají najevo znepokojení, obavy, pohoršení nad malostí „velkých,“ kteří by se rádi stali ještě většími, ačkoli snad ani nevrhají stín a s prospěchářským zaujetím hájí bortící se chatrné tvrze. Použijme ještě jeden citát, podstatně letitější, vzpomeňme Antonína Sovy: Ne, u nás nejsou dobří politici, ba nikdo neví, odkud vítr duje.

JOSEF ONDROUCH

Premiér Bavorska představuje nejbohatší spolkovou zemi. Ta je ekonomickým motorem nejen Německa, Evropy, ale i Česka. Právě proto ani u nás nelze přehlédnout, jak na Bavorsko doléhá tíže islámské invaze Evropy. Autorkou je Merkelová, Berlín, proti němuž se tradičně Mnichov obvykle vymezuje.

ZDENĚK HRABICA

Kam oko pohlédne, všude na nás, tedy i na mne, číhá opovržení vůči prezidentu České republiky. Ať otevřu kterýkoliv program veřejnoprávní televize, vyčouhne na mně jako ze skříně plivanec na Miloše Zemana nebo na Vladimíra Putina. Prodělávám psychotúru, která jediná mně přivede k ignoraci a bezmezné lhostejnosti. Konečně, narodil jsem se jako člověk XX. století do světa, kdy mne tato technika míjela a nechyběla mi.

BOHUMILA SARNOVÁ

Starý, dobrý Eurípidés a jeho drama. Drama napsané 431 let před naším letopočtem. Námět, který se hodí k uvedení na divadelní prkna a k oprášení kdykoliv, v kterémkoliv století, ať už před Kristem, nebo po něm. Tedy i v tom našem „báječném“ 21. století. I pro naši dobu je tento námět jako stvořený. Jen by byl příběh, s ohledem na náš současný svět, oproštěn od nánosu přílišného poetična, velkých gest a hrdinských činů.

FRANTIŠEK UHER

Lidská práva jsou klacek, který je možno pozvednout kdykoli proti komukoli.

JIŘÍ KNOPP

Kdes byl můj táto

když jsem tě tolik potřeboval

ZUZANA PIVCOVÁ

Ty nejsi sen

Ty nejsi sen,

ač můj sen je tě plný,

jsi hebký len

a na kytaře struny.