JIŘÍ JÍROVEC

Jan Werich kdysi vysvětloval, že středověk není doba, která se od nás vzdaluje. Kvůli definici středu se prý posunuje, takže jednou bude i naše doba středověkem pro ty, co přijdou po nás.

Posun středověku do naší postmoderní doby urychluje renesance náboženského blouznění. Kadidlo a svěcená voda, kam se člověk podívá. Žehnání vrtulníkům, silničním tunelům a lékařským přístrojům je na denním pořádku. Noha kléru je znova ve dveřích školství i zdravotnictví.

Ježíš je zapomenut, stejně jako vyhnání kupčíků z chrámů. Chamtivá ruka církve se natahuje po penězích (jak naznačil František Kupka) i po pozemcích.

Doba pokročila a církevní PR si žádá si nové symboly a svaté.

Církev nainstalovala (údajně kontroverzního) papeže Františka. Ten ovšem nedělá nic jiného, než kterýkoli jeho předchůdce: snaží se získat co nejvíc poslušných oveček. Nepomáhá mu k tomu jeho bůh, ale předstíraná skromnost. Vždyť je skoro jako vy nebo já.

Katolická církev neodsuzuje zabíjení, války a násilí. První po bohu by mohl exkomunikovat z církve politiky, kteří vedli a vedou války, kde se jim zrovna zachce. Neudělá to, protože asi ví, že těmto zločincům je hrozba nějakého Frantíka, lidově řečeno, u prdele. Mají moc, mohou zabíjet, krást a smilnit, žádat statky druhých i jejich manželky. Sami se cítí bohy a dalšího k tomu nepotřebují.

Katolická církev se odklání od boha k novým symbolům. Odvádí pozornost věřících k údajným zázrakům a jejich nositelům. Pro věřícího je snadnější modlit se ke konkrétním osobám než k těžko představitelnému bohu, o němž se ví, že mu na nějakém tom milionu lidí nesejde. Byly války, byly genocidy a nehnul prstem.

„Nedám, nedám, to víte že nedám,“ volá Cimrmanův svatý Václav v Českém nebi. Bezostyšně lže, přestože ví, že válka zkosí mnoho těch, kteří žádají „nedej zahynouti, nám i budoucím“.

Ke svatým teď přibude Matka Tereza. Zvláštní postava, která dostala boží vnuknutí kdesi v Indii ve vlaku a začala pomáhat nemocným a chudým. Je proti potratům a paradoxně proti antikoncepci. Její náboženské šílenství vedlo i k odpírání léků proti bolesti. Cestu do nebe je slušné protrpět stejně tak, jako to podstoupil Ježíš. Stojí za ní nejasné účetnictví bohatého řádu, který založila, i podpora nejrůznějších diktátorů. Říká se o ní, že víc času než s nemocnými trávila na PR akcích s mocnými tohoto světa.

K blahořečení jsou nutné dva zázraky. První podle Vatikánu nastal, když jakési Indce zmizel přes noc nádor v břiše poté, co se jeptišky modlily k Matce Tereze. Druhý zázrak oznámil Vatikán 18. prosince 2015. To se uzdravil Brazilec z kómatu. Tehdy prý pomohla modlitba jeho manželky k Matce Tereze.

Jen bůh ví, proč se zoufalý člověk nemodlí k němu, všemohoucímu, nýbrž k celebritě, jejíž velikost je dána především tím, co o ní neví.