PAVOL JANÍK

Úprimne povedané – k 16. pokračovaniu série populárnych románov Daniela Silvu o izraelskom agentovi a geniálnom reštaurátorovi Gabrielovi Allonovi som pristupoval s pocitom, že kupovať, čítať a recenzovať ďalšiu autorovu knihu je už číry zlozvyk, ktorý hraničí s čitateľským masochizmom. Ukázalo sa však, že aj nekonečné naťahovanie komerčne úspešných príbehov môže príjemne prekvapiť napriek viacerým pretrvávajúcim nedostatkom.

Dielo ČIERNA VDOVA (Slovenský spisovateľ, Bratislava 2017, preklad Alena Redlingerová, zodpovedná redaktorka Katarína Jusková) sa predovšetkým zbavilo celých rozsiahlych opakujúcich sa pasáží a formulácií spojených najmä s charakteristikami postáv, zaobišlo sa bez zdĺhavých opisov reštaurátorských postupov a vyhlo sa aj lacnému motívu korzickej jasnovidky so stopercentnou schopnosťou predvídať budúcnosť. Odpadli tiež absurdné dispozície špiónov používať množstvo jazykov a ich miestnych dialektov.

Opäť však nechýbajú nešťastné stereotypy, vrátane nezmyselného tvrdenia, že izraelská spravodajská služba má zámerne zavádzajúci názov, ktorý nemá nič spoločné s jej činnosťou, preto ju zamestnanci nazývajú jednoducho Inštitút. Znova musím konštatovať, že pomenovanie Ha-Mosad le-Modi’in u-le-Tafkidim Mejuchadim (Inštitút pre spravodajstvo a špeciálne operácie) presne vystihuje jej poslanie a korešponduje so všeobecne známym skráteným pomenovaním Mosad (Mossad).

V úvodnej časti knihy autor hlavnému hrdinovi zrazu pridal dlhý nos, o ktorom nikde nie je viac zmienka. Vo všetkých predchádzajúcich knihách ho charakterizoval ako človeka, ktorý splynie v akejkoľvek európskej krajine, keďže je úplne nenápadný a nemožno si ho zapamätať na základe nejakého výraznejšieho znaku (čo je – mimochodom – reálny predpoklad operatívnych príslušníkov rozviedky, ktorí sa na rozdiel od analytikov a ďalších špionážnych odborníkov pohybujú v rozličných spoločenských prostrediach).

Preklad a jeho redigovanie zasa potvrdili slovenskú neznalosť zahraničnej faktografie, preto v knihe vzhľadom na anglický pravopis, v ktorom sa slová typu British vždy píšu s veľkým začiatočným písmenom, vznikla Britská tajná spravodajská služba, čo má byť správne britská Tajná spravodajská služba (Sectret Intelligence Service – SIS, známejšia ako MI6). V tiráži nechýba notorický omyl – vydavateľstvo Slovenský spisovateľ je akciová spoločnosť (joint-stock company) a anglická skratka Ltd zodpovedá našej spoločnosti s ručením obmedzeným. V texte pre zmenu chýba čiarka pred záverečnou skratkou (a. s.) v spojení Džihád a. s. Mimochodom – v angličtine sa pred firemné skratky nepíšu čiarky, čo spôsobuje zmätok aj v tiráži, kde je HarperCollins Publishers Ltd (bez čiarky) a Slovenský spisovateľ, Ltd (s čiarkou).

Autor v diele produktívne využíva dlhoročné skúsenosti z oblasti žurnalistiky a zmysel pre duchaplné postrehy, ktoré sú súčasťou židovskej kultúrnej tradície s univerzálnou platnosťou pre celé ľudstvo. Pripomeňme len niekoľko zrniek múdrosti. Smrť je trest za to, že žijeme. Kariéra bez škandálov nie je kariéra. Neverte médiám, pretože tri štvrtiny dejín sú tajné. Napriek americkým a európskym politikom, ktorí v súvislosti s bojom proti terorizmu hovoria o tzv. Islamskom štáte, Islamský štát je islamský, veľmi islamský a je to štát, ktorý vydáva svojim občanom doklady, vrátane vodičských preukazov a rybárskych lístkov.

Celkové posolstvo knihy je dosť zásadným odkazom pre európske štáty, ktoré očividne prestávajú byť európske. Na inaugurácii do funkcie šéfa izraelskej civilnej rozviedky sa Gabriel Allon zúčastňuje v symbolickom odeve – v čiernej koženej bunde a v topánkach s nehlučnými gumenými podrážkami, aby vyslal svetu signál, že službu povedie atentátnik a každý, kto sa pokúsi škodiť krajine alebo jej obyvateľom, bude čeliť vážnemu, možno aj smrteľnému nebezpečenstvu.

Nechajme však niečo aj pre zvedavých čitateľov, ktorých dozaista zaujme nielen strhujúci dramatický dej plný zvratov, ale aj presné diagnózy súčasného sveta a medzinárodných vzťahov. A nezabudnime, že kolotoč obchodných záujmov nič nezastaví. V júli 2017 príde na anglofónny knižný trh 17. publikácia Daniela Silvu o Gabrielovi Allonovi.