MICHAL BRZÁK

Bezedná

Má líbezná

Je nezbedná

Žádoucí a půvabná

Rozpustile vábivá

Nekonečně mámivá

Láká, že mne napojí

Nektarem z amfory

Která je bezedná

 

Na hraně

Po pavoučí niti

Kráčíš ze břehu na břeh

Na ten protější

Druhý, vysněný

Těšíš se na něj

Jasně, že ano!

Láká tě konec dětství

Ačkoliv celé okolí

Ti to rozmlouvá

Že máš čas

Čas?

Co je čas?

Čas neexistuje

Ten si vymysleli lidé

Druhý břeh tě vítá jako dívku – ženu

Čas dá průchod tomu všemu

 

V raketě

Nálada se mění

Po setmění

Světlo ztrácí na síle

Mám k tobě opět blíž

Přitažlivost mění se v beztíž

Ve stavu bez tíže

Mám k tobě nejblíže

Zemi máme pod sebou

Roztočenou

 

Obláček

Vypařím se

Do oblaku

Budu nimbus

Změna tlaku

Oblohou si popluji

Zamávám ti, slibuji

Večer tě pak skropím

Kapkami do vlasů

 

Bude bouřka

Zatáhlo se

Nuda v lese

Strom se třese

Ve větru

V mraveništi

Náhle končí pohyb

Boletus spokojeně

Vyráží hlavičkou vpřed

 

Ticho

Ticho je zrádné

Slyšíš, jak ti kručí břicho

Sám v tichu přemýšlíš

Zda to ticho

Překřičí tvé břicho

 

Poledníky – Póly

Poledník a rovnoběžka

Bicykl a koloběžka

Přetínají čáry světa

Jak má končit tato věta?

Čáry světem běží letí

Čmárám po něm

S chutí dětí

 

Těsto na slova

Slova se dělají

Z těsta

Zvuků velkoměsta

Z tónů bažin a lesů

Tůní a vřesů

Jak to upeče

Pekař z Prahy?

Dobře!

Má těsto

Odsud i ze Šumavy

 

Na tělo

Karafy vonných olejů

Z nich tvé tělo poleju

Pak si tě celou očichám

Promastím, pak už nedýchám

Ani nedutám

Hlavou tebou pronikám

Ve snu to pak rozdýchám

 

Dýchání

Dýchám, kýchám

Polykám vzduch

Plnými doušky

Pak fouknu z plic

Nad tvými oušky

Výdech míří do tvých vlasů

Dýchám kyslík lepších časů

 

Obraz

Bez dechu hledím na obraz

U konce s dechem, nadoraz

Ten obraz hledí na mě

Jsem v něm jaksi na dně

Obraz měl cosi dáti mě

Mně je jak na dně studny

Moře se mi cpe do nosu

Z pod Ajvazovského bárky

Naštěstí jakž takž plavu

Ve studni bez dna

Vzbudím se

Na lodi

Na moři

Je mi podobně jak v divokém snu

Jsem v obraze, který mám nad postelí

 

Zákonitosti

Těleso do těla vtlačené

Je nadlehčováno silou

Části do těla vtlačeného

Které je upoutáno tíhou

Pohybu těla do vášně uvedené

 

Svátek

Je čtvrtek

Mám svátek

Včera byl svatý Venca

Můj strýc

Přemýšlím o sobě

O strýci víc

Václav byl a není

Až nebudu já

Co se změní?

Asi nic

A co víc

Nebudu chybět

Jako můj strýc

 

Vážky

Jak bitevní vrtulníky

Létají vážky

Plují si vzduchem

Jsou průzkumníky

Volného pohybu

Ladné křivky

Jakoby na náhodu

Kopírují hladkou vodu

Fascinují pohybem a zvukem

Létají svobodně

Jako ticho hlukem

 

Sami

Sám s tebou

Za oponou

Vtělím se do tebe

Vzduchem a přes nebe

Stoupáme jako pára

Vzneseme se nad střechy

Jako kapky deště

Přistaneme bezpečně

Dopadneme na tvrdou zem

Společně

 

Erotika

Čas letí

Budík tiká

Za dveřmi čeká

Erotika

 

Stár

Jako mladý chtěl být

Rock’n‘roll Star

Dnes, již poněkud stár

Ví, že mládí bere

Rockové hvězdy příliš vážně

Až stár poznáš

Kdo je Star

 

Ze sbírky Vážky