IVAN FONTANA

Všude je trochu divadla, ale na DAMU to zavání teatrálností.

Dva axiómy úspěchu: Dobré jméno a dobrá adresa.

Volnost je batole francouzské revoluce.

Bohatství je cizopasná rostlina, která zlatě kvete, ale plody má jedovaté.

Písmeno A je osmitisícovka abecedy.

Generálové, kteří vydávají rozkazy jenom v míru, budou historií zapomenuti.

Admirál všech měsíčních adulárů.

Hyde Park: kolkovna demokracie.

Sociální program městského architekta: mosty.

Zničený svět, bez souhlasu velké sedmičky.

Sebrané spisy: dluhopisy.

Pan XY s rodinou dostal dekret pod Mostem legií.

Kyselý déšť – a býval zlatý!

Sudokopytníci v době smogových krizí smějí do přírody vybíhat jen v sudé dny.

Naprostá svoboda - to je ta pravá anarchie!

Kolektiv je částí davu utrženého ze řetězu.

Obdiv k umění s přidanou uncí zlata.

Dosáhne-li závaží nejnižší polohy, nezastaví se čas, ale hodiny.

Sociální síť, či spíše potrhaná mlhovina.

Otisky pařátů dinosaurů ke vstupu do Jurského parku.

Špálovo zátiší s počítačem Apple.

Sociální síť s Andělskou horou pomoci.

Informační boom vnáší do éteru mýtus nových událostí.

Nadšení je dobrá věc, rozhodně lepší než epileptický záchvat.

Nos je dobrý šerpa, záleží na tom, jaké výšky snáší.

Nos je křivkou naší kariéry.

Jakou dávku virtuální reality ještě uneseme?

Blázen má všechny předpoklady stát se dobrým učitelem.

I virtuální realita má svou Wi-Fi.

Také řeky myšlení ústí do virtuálního moře.

I tříděním komunálních odpadů se lze zbavit předsudků.

Biologické hodiny jsou také natahovací.

Hladomorna: Cvičebna na Hamu.

Lež má na okraji přechodné zóny, které jsou téměř neprůhledné - i podle nich se pozná jakou má sílu.

Kolektiv jde kupředu tehdy, zapadají-li jednotlivá ega do sebe.

Já“ je rozhlednou, i když vidíme jen po kotníky.

Existuje jistý bod, v němž diskuse přechází v hádku a naopak.

Práce mnohdy nevoní, ale plody má aromatické.

Nekonečno je limita ješitnosti.

Postupně vstřebáváme svět do sebe, a torza co zbývají, ztrácejí celistvost.

Sedmička aforismů Ivana Fontany

Katedrála s půjčovnou lodí sv. Vojtěcha.

Kazatelna se podobá letištním schodům, ale nestojí na kolečkách.

Míčovna: název pro tělocvičnu, když ještě nebyl Sokol.

Vášeň: balíček poslaný na dobírku.

Poštovní holub řídící vánoční provoz pošty.

Ctnost není otázka zásadovosti, ani osobní hrdosti.

Vášně nemáme nikdy pod kontrolou.

Medicína má svůj předvoj – vědu, která pojmenovává nové nemoci.

Mořskou nemoc dostanete i v sedle houpacího koně.

I slovní hříčky mají charakter přírodní pohromy.

Kyklop: majitel oční kliniky.

Svědomí je čestná stráž osobnosti.

Slovní úlohy jsou literární fikcí matematiky.

Vyřčené slovo nevrátíš nikdy zpátky – netaje jako sníh.

Demonstrace jsou Papinovým hrncem budoucích revolucí.

Kruhový objezd: Obnovený prvek barokní krajiny.

Armáda spásy s plukem bohatýrů.

I kariéristé narážejí na strop.

Některé ženy jsou jako lilie - voní však po fialkách.

Čím to je, že žena před zrcadlem zjevně ožije, zatímco muž k smrti zbledne.

Dochvilnost nezná toleranci, nezná plus ani mínus.

Vakát v knize je pozůstatek vesmíru.

Tragedie je podhoubím humoru.

Dveře ovládané očkem, které si vás prohlédne a možná vpustí i dovnitř.

Letecká pošta začala prvním poštovním holubem.

Bohatství a chudoba tvoří zlomek, který udává společenské poměry.

Virtuální realita svátečního dne.