PAVOL JANÍK

Šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka vydala Slovenská akadémia vied v rozpätí rokov 1959 až 1968. Jednozväzkový Krátky slovník slovenského jazyka od roku 1987 postupne vyšiel v štyroch vydaniach. Medzičasom sa k čitateľom dostali zatiaľ tri zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, 2011 a 2015).

Ani pôvodný šesťzväzkový slovník sa celkom nevyhýbal vulgarizmom, o čom svedčia slová kokota a kokotka, ktoré sa pokladajú za pejoratívne (hanlivé) a označujú ľahkú ženu, neviestku. V najnovšom akademickom projekte sa už pre uvedené výrazy nenašlo miesto, ale v ňom pribudli iné zaujímavosti.

Napríklad vulgarizmus kokot, ktorý má dva významy – mužský pohlavný orgán a nadávka mužovi (ty k.!; to je ale k.!). Nechýba neslušná kokotina, ktorá označuje nepodstatnú záležitosť, hlúposť či nezmysel (to je úplná k.!).

Človek s priemernou inteligenciou dozaista chápe, že kokos okrem špecifického orecha či hovorového označenia hlavy je eufemizmom (pomenovaním nepríjemného javu jemnejším výrazom), ktorý nahrádza vyššie uvedený vulgarizmus. Podľa autorov slovníka však kokos vyjadruje prekvapenie alebo uznanie – obyčajne v spojení: ty kokos!, pričom sa za synonymum považuje aj pozmenená podoba kokso so zvyčajným použitím v rovnakom zvolaní: ty kokso!

Znova sa potvrdil postreh mojej manželky, ktorá s obľubou vravieva, že na niektoré veci musí mať človek špecializované vysokoškolské vzdelanie, aby dokázal prekonať hranice zdravého sedliackeho rozumu. Len tak možno očividnú nadávku vysvetliť ako prejav uznania. A keďže vývoj sa nedá zastaviť, tak treba poznamenať, že od čias vydania druhého zväzku aktuálneho výkladového slovníka (2011) si už ľudia vyjadrujú uznanie aj oslovením: ty koky! Ak táto módna formulácia vydrží dostatočne dlho, tak sa azda raz dozvieme, že ju treba správne písať: ty koki!, pretože nejde o baktériu (kok) či rastlinu (koku), ale prihovorenia sa niekomu domáckym menom typu Ďuri, Lajči, Karči, Rudi, Laci, Pali, Feri, Zoli, Miki či Luki, ktoré sa v slovenských textoch všetky dôsledne píšu s mäkkým i.