PAVOL JANÍK

Je veľavravné, že nevieme pomenovať súčasnú etapu spoločenského vývoja.

V jednej americkej komédii sa európski – konkrétne francúzski – umelci nemôžu zhodnúť na tom, ako označiť vlastné výtvory. Napokon sa ich búrlivá konverzácia zmení iba na výkriky protichodných úvodných častí zamlčaných názvov umeleckých smerov – post... a neo...

V našej politologickej a publicistickej komunikácii prevládlo mechanické prevzatie západných propagandistických pojmov, podľa ktorých sú krajiny niekdajšieho východného bloku charakterizované ako postkomunistické. Tí, čo zažili predchádzajúci režim v dostatočnom veku, sa ešte pamätajú na to, že systém sa oficiálne nazýval socializmus. Komunizmus bol iba veľmi vágnou víziou, ku ktorej malo ľudstvo časom dospieť.

Pripusťme, že skresľujúce spojenie komunistické štáty je odvodením od názvu komunistických strán, hoci v niektorých krajinách východného bloku sa vládnuce strany nazývali inak – napríklad robotnícka (Poľsko, Maďarsko) alebo socialistická (Východné Nemecko). V každom prípade krajiny strednej a východnej Európy prešli významnými politickými zmenami už pred takmer tromi desaťročiami. Vie si niekto vôbec predstaviť, aký medzinárodný škandál by vyvolalo verejné označenie demokratických krajín – Západného Nemecka, Rakúska či Talianska v polovici 70. rokov minulého storočia za postnacistické, prípadne postfašistické štáty?

Napriek tomu, že západonemeckú rozviedku založil a do mája 1968 viedol nacistický generál Reinhard Gehlen, ktorý vytvoril aj Rádio Slobodná Európa s cieľom demokratizovať totalitné režimy v sovietskej záujmovej sfére.

Tým sa nevdojak dostávame k podstate veci. Ak už treba desaťročia odlišovať staré a nové európske demokracie, tak by bol najvýstižnejší pojem krajiny z bývalej sféry sovietskeho vplyvu, kam sme sa – mimochodom – dostali na základe strategických dohôd víťazných mocností – teda USA, Veľkej Británie a ZSSR – o povojnovom usporiadaní Európy. A prvá Československá republika – hoci tiež nebola bez rozličných chýb a nedostatkov – dozaista bola staršou demokratickou krajinou ako mnohé štáty západnej Európy.