PAVOL JANÍK

Už v recenzii knihy Dana Browna Stratený symbol (SLOVART, Bratislava 2010) som vyslovil predpoklad, že je to pravdepodobne posledné dielo tohto autora, ktoré som čítal. Medzičasom sa potvrdilo, že k mojim zlozvykom či závislostiam patrí nutkavé sledovanie najznámejších svetových bestsellerov Dana Browna a Daniela Silvu, ako aj filmov z populárnej série o nesmrteľnom britskom agentovi Jamesovi Bondovi, napriek tomu, že ide o produkty kultúrneho priemyslu, ktorý už zrejme definitívne v západnom civilizačnom okruhu nahradil tvorbu umeleckých hodnôt. A tak som vydržal dočítať rozsiahly román Dana Browna Pôvod (IKAR, Bratislava 2018) v preklade Otakara Kořínka.

Kniha miestami pripomína kurz španielčiny krížený so sprievodcom po modernom umení a súčasnej architektúre, inokedy cyklus prednášok o histórii náboženstiev a filozofických koncepcií na pozadí prevratných vedeckých poznatkov o vývoji vesmíru, života, človeka, spoločnosti a ich perspektívach. Stratégia rozprávania je pre vnímavého čitateľa natoľko priehľadná, že len nadpriemerne múdremu autorovi a jeho mimoriadne vzdelaným postavám nie je od začiatku jasná kľúčová úloha syntetickej inteligencie, ktorá je pre ľudstvo tak veľkou nádejou, ako aj veľkou hrozbou.

V načrtnutých súradniciach asi najväčšou záhadou navždy ostanú niektoré skutočnosti vyplývajúce z tiráže. Meno renomovaného prekladateľa som už spomenul. Jeho text redigovala jedna osoba a korigovali ďalšie tri vydavateľské pracovníčky. Odhliadnime od ťažko vysvetliteľných dôvodov, prečo knihu vytlačili v Nemecku, a pozrime sa na najvýraznejšie problémy slovenskej podoby veľdiela – v protiklade s početnou odbornou zostavou, ktorá sa podieľala na poslovenčení bestselleru.

VAK v slovenčine označuje vrece či plecniak, preto vak na smoking či frak vyznieva čudne a vhodnejší by bol (cestovný) OBAL alebo niečo podobné. Adjektívum KLASICISTICKÝ sa v slovenčine vzťahuje na klasicizmus (umelecký smer v 17., 18. a včasnom 19. storočí), preto by bol vhodnejší prívlastok KLASICKÝ v súvislosti s umelcami, akými sú Hieronymus Bosch (1450 – 1516) a Leonardo da Vinci (1452 – 1519). Skratka VIP znamená very important person (veľmi dôležitá osoba), preto namiesto absurdného spojenia VIP OSOBNOSTI by bol vhodnejší napríklad pojem PROMINENT. V tomto zmysle by som mohol pokračovať v rozpisovaní 4 strán mojich heslovitých poznámok do rozvitých viet a súvetí, čo by bolo dozaista rovnako neúnosné, ako množstvo rozmanitých jazykových a štylistických nedostatkov.

Na záver sa už len vráťme ku kardinálnej otázke, ktorú som vyslovil pred rokmi v recenzii knihy Dana Browna Stratený symbol. Aké má vlastne reálne šance presadiť sa na našom knižnom trhu kvalitná pôvodná slovenská literatúra vo vzťahu k absolútnej mediálnej a distribučnej presilovke titulov, využívajúcich obrovský a nákladný vydavateľský servis spojený s kompletným mechanizmom overených komerčných trikov?