PAVOL JANÍK

Naši drahí Rakúšania, ktorí nás pokladajú za lacných Slovákov, majú v máji 4 štátne sviatky – Tag der Arbeit (Deň práce) Christi Himmelfahrt (Nanebovstúpenie Krista), Pfingstmontag (Turíčny pondelok), Fronleichnam (Sviatok Božieho tela). Pochopiteľne – neoslavujú koniec II. svetovej vojny, ktorú prehrali spolu s Nemeckom, ktorého boli vtedy súčasťou, preto boli až do roku 1955 aj rovnako rozdelení na 4 okupačné zóny, vrátane rozdelenia Viedne na 4 sektory. Potom nasledovalo obdobie rakúskej neutrality a prosperity.

Pozrime sa na to, čo vlastne vedia o nedávnej histórii naslovovzatí slovenskí odborníci, ktorí dostali priestor v našej jedinej spravodajskej televízii. Akosi im ušlo, že vojnová Slovenská republika – napriek pronacistickéhu režimu – neexistovala iba de facto, ale aj de iure, pretože ju uznali všetky svetové veľmoci, vrátane Sovietskeho zväzu, ktorému však neskôr slovenský trpaslík (riadený z Berlína) vyhlásil vojnu.

Špecialistom tiež ušlo, že počas vojny Tretia ríša spolu s Rakúskom zhltla nielen Petržalku, ale aj Devín, takže medzi týmito dvoma nemeckými enklávami premávali autobusy cez územie Slovenska. Denne nimi chodieval aj neskorší dlhoročný československý minister zahraničia Bohuslav Chňoupek, ktorý detstvo prežil v Petržalke, ale navštevoval školu na Grösslingovej ulici v Bratislave.

Experti tiež prehliadli, že po vojne a obnovení Československa naša krajina nielen prišla o Podkarpatskú Rus (Zakarpatskú Ukrajinu) v prospech Sovietskeho zväzu, ale Červená armáda aj zväčšila predmostie Bratislavy v porovnaní s predvojnovým stavom – k Petržalke pribudli obce Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Fakt je, že súčasná Slovenská republika nie je nástupníckym štátom vojnového satelitu Nemecka, ale vznikla sukcesiou Československa, čo nám garantuje akruálne hranice, demokratický systém a všestranný rozvoj historických tradícií spoločného štátu Čechov, Slovákov a ďalších národností, čo potvrdzujú nadštandardné vzájomné vzťahy v rámci bilaterálnej spolupráce, v regionálnom zoskupení susediacich krajín Vyšehradskej štvorky a v celej Európskej únii.