PAVOL JANÍK

Doménou literárnej tvorby Karla Sýsa je nesporne poézia, ktorej kvality môžu paušálne spochybňovať iba extréme pochybní propagandisti, ktorým leží Karel Sýs v žalúdku vzhľadom na svoje odvážne občianske a ľudské postoje. Preto aj v každej etape vývoja neslávne poplatná Česká televízia aktuálne dala priestor tuším dvom akoby literárnym odborníkom, neúspešnému kandidátovi na funkciu českého prezidenta, bratovi básnikovho takmer menovca (ilustrátora Petra Sísa) a parlamentným poslancom, ktorí ako vždy vôbec netušia, o čom hlasovali, hlasujú a budú hlasovať.

Lenže ani tendenční hodnotitelia nemali a nemajú, o čo oprieť svoje apriórne zavrhovanie hodnotných diel Karla Sýsa, a tak z jeho rozsiahlej básnickej tvorby vyňali z akýchkoľvek významových súvislostí len jedinú vetu o kolesách a súkolesiach neadekvátne prehlušenú akousi patetickou orchestrálnou hudbou. A ešte vytrhli z kontextu jednu vetu z historiografickej knihy o atentáte na Heydricha, kde sa konštatuje, že keby aj druhému atentátnikovi zlyhala zbraň, tak by nebol ani atentát ani Lidice.

Na dôvažok pridali už len niekoľko viet autora z archívu Českej televízie a z jedného jeho písomného rozhovoru, z ktorých však tiež nič negatívne nevyplývalo, a tak ich ďalejslúžiaci kádrovníci štátnej audiovizuálnej mašinérie museli sami onálepkovať neprajnými komentármi.

Napriek úbohej kampani proti parlamentom už schválenému návrhu na udelenie štátneho vyznamenania poprednému českému básnikovi európskeho významu Karlovi Sýsovi verím, že český prezident ocení jeho nesporný umelecký a myšlienkový prínos do duchovnej klenotnice národnej i globálnej literatúry. Osobitne si vážim konzistentný postoj nového ministra kultúry Českej republiky, ktorý jednoznačne konštatoval, že poézia Karla Sýsa si zaslúži uznanie. Som presvedčený, že oficiálna pocta 100-percentnému básnikovi Karlovi Sýsovi bude ozdobou 100. výročia založenia nášho niekdajšieho spoločného štátu Čechov, Slovákov a ďalších národností.