PETR ŽANTOVSKÝ

Letošní sté výročí vzniku první společné republiky Čechů a Slováků dalo a ještě jistě dá podnět k mnoha odborným (a asi častěji neodborným, různě ideologicky podmíněným) reflexím. Protože nemá smysl nosit sovy do Athén, případně zhušťovat už tak koncentrovaný roztok lží, zvolil jsem pro účel této vzpomínky jen jediné, zdánlivě prostinké, ale jak jsem přesvědčen: fatální téma, a to je nezávislost médií, jak se projevovala na tom stoletém půdorysu. Nebudu obtěžovat daty a statistikami. Spíš se omezím na jednotlivé, leckdy zobecňující postřehy a glosy, které možná ve své názornosti řeknou víc.

Z připravované knihy Tohle všechno je pravda

JIŘÍ JÍROVEC

Paní s hůlkou

Šla po Vinohradské ulici. Nenápadná starší paní o holi. Najednou se zastavila, zvedla hůlku do výšky a předvedla pohyb hodný Antonína Panenky. Zanožila pravou nohu a bodlem odkopla prázdnou krabičku od cigaret s chodníku na ulici.

Řekl jsem jí, že se takový pohyb sotva vidí u profesionálů. Odpověděla skoro omluvně. Od té doby, co chodí o holi, se prý nemůže pořádně shýbnout a tak pohozené věci už jen odkopává. Hůlka zaklapala o chodník, aby noze ulevila před dalším kopem.

MILAN BLAHYNKA

Není zvykem recenzovat reedice, byť více či méně pozměněné, natož u žánru pořád ještě leckým považovaného za nehodný vážné kritické pozornosti. Navíc se o detektivkách obtížně píše, protože nesmíme ani naznačovat rozuzlení, a to ani u detektivních příběhů napsaných tak dobře, že je požitek je číst, i když jsme mrkli na konec a víme už, kdo je vrah.

IVO FENCL

V podstatě veškerá přijatá rozhodnutí vedou ke zhoršení stavu, ale z pohledu organizačních jednotek a jejich rozpočtů se postupuje efektivně. Všichni zvyšují rozpočty, což se daří, a to je jejich hlavní cíl. Mezitím se hroutí civilizace. Hroutí se stále rychleji, ale z toho se výplatní pásky nepočítají.“

Už několikrát jsem registroval, že odněkud vytěsňovali prý kontroverzní bestseller jistého Petra Hampla, zatímco on se vždycky nepeprně ohrazoval, že jen umísťuje do pravých souvislostí standardní sociologické poznatky. Jsa sociologem. A jistěže to dělal. Ale odkudsi jej vykopli. A znovu. To mě zaujalo. Od samého začátku jsem nicméně nevěřil, že by Petr Hampl mohl být pouhý provokatér; asi jako stejně dobře vím, že pouhým provokatérem není ani Michel Houellebecq se svým románem Podvolení (a nejen s ním). Ale proč tedy Hampla vyhazují ze školní knihovny a bojkotují jeho pořad? O čempak PROLOMENÍ HRADEB hovoří?

JAROSLAV ČEJKA

A nemám tím na mysli politickou detektivku, v níž první pachatel návrhu na koaliční vládu s podporou komunistů inženýr Miroslav Kalousek své prvenství popírá a obviňuje ze zmíněného zločinu Andreje Babiše. Inu, drzé čelo lepší než poplužní dvůr!

JIŘÍ KNOPP

Několik desítek přání k Novému roku, zejména abych byl zdráv, mě ukolébalo a vůbec jsem si nevšiml, že můj zdravotní stav se zhoršuje a že vůčihledně chřadnu až chátrám. Protože moje obvodní lékařka mě doslova bombarduje mnoha medikamenty a to v různých velikostech i barvách, které s nechutí zapíjím kohoutkovou vodou, byl jsem k projevům své tělesné nedostatečnosti hluchý i slepý.

IVAN DOROVSKÝ

To říká brněnský básník Ivan Blatný ve sbírce z roku 1947 HLEDÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU.

PAVOL JANÍK

Každý štát disponuje dôvernými informáciami o svojich občanoch, ale po 17. novembri 1989 sa aj tento majetok štátu stal predmetom privatizácie, účelovej manipulácie a osobnej diskreditácie. Napríklad – 15 tisíc špičkových agentov F nie je evidovaných v registroch zväzkov. Neprístupný Fond Z obsahuje spravodajské dokumenty týkajúce sa vlád, zákonodarných zborov a generálnych prokuratúr (Československa, Česka a Slovenska). Chartu 77 tvorili najmä niekdajší prominentní predstavitelia Komunistickej strany Československa (KSČ) a spolupracovníci tajných služieb rozličných krajín. Ich materiály im slávnostne odovzdal v apríli 1990 federálny minister vnútra Richard Sacher.

JIŘÍ JÍROVEC

Na jejich bedrech je tolik naloženo. Křižují se boxeři, aby jim dali sílu přizabít toho bastarda naproti, dělají to fotbalisté, kteří na znamení díku, když se jim náhodou podaří vstřelit branku, vztyčují ruce k nebi. Kdyby nějaký bůh existoval, musel by je obratem skolit bleskem.

EVA FRANTINOVÁ

„Emil Zola, více pověstný než slavný romanopisec francouzský dne 29. září náhle zemřel. Byl nalezen mrtev v ložnici své udusen plyny z kamen vycházejícími. Dne 5. října byl s velikou slávou bez církevních obřadů pochován. Pocházel z chudé rodiny původu italského a zemřel jako několikanásobný milionář zbohatlý výtěžkem ze svých románů, jež hltavě se četly ve všech kulturních jazycích, ne snad pro literární cenu svou, nýbrž pro ten bezohledný, brutalní naturalismus, kterým Zola beze všeho studu líčil neřesti svých hrdin a hrdinek ze všech vrstev prohnilé společnosti francouzské.

JAROMÍR ŠLOSAR

Haiku o večerním představení

Konec árie?

Ne Kvapík srn na cestě

za mými zády

Daniel Strož, člen Unie českých spisovatelů, spoluzakladatel Obrysu-Kmene, oslavil 4. srpna své 75. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

 

KAREL SÝS

Poslední přání

Danielu Strožovi

Začínám kupovat věci co se rychle kazí

po ráji budeme chodit nazí

JAN DAWIDKO

Kdybych tak byl

Kdybych byl malířem,

obraz bych namaloval.