IVAN DOROVSKÝ

To říká brněnský básník Ivan Blatný ve sbírce z roku 1947 HLEDÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU.

A právě tyto verše si v tzv. literární dílně (koná se od roku 2012) vybrali příslušníci národnostních menšin, kteří žijí v Brně, k překladu do svého jazyka. Podle slov literárního kritika a germanisty Dr. Zdeňka Marečka, autora značně rozsáhlého a velmi zasvěceného doslovu, báseň vyjadřuje určitý smutek ze ztráty prostředí, které v tom katastrofickém dvacátém století vzalo za své.

V rámci Literární dílny, kterou v roce 2015 organizoval Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě, našlo se dvanáct překladatelů do stejně tolika jazyků příslušníků žijících v našem městě.

Tak z pověření Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna a za jeho dotaci vyšel velmi sličný, dobře redigovaný svazeček dvanácti překladů do stejně tolika jazyků v pevné vazbě. Zájemci mohou číst Blatného báseň maďarsky, romsky, makedonsky, slovensky, litevsky, v překladu do charvátštiny, němčiny, ruštiny, novořečtiny, ukrajinštiny, vietnamštiny a v rusínském nářečí.