PETR ŽANTOVSKÝ

Příspěvek na konferenci konané 27. 11. 2018 v Evropském domě v Praze

Svoboda slova je pojem zavedený a s dlouhodobě ustálenou, byť leckdy politicky překrucovanou interpretací. Já bych si dovolil slovo „svoboda“ doplnit rovněž o slovo „informace“. Informace je – při vší nutné relativnosti dané mírou vědění o dané věci – objektivním produktem zkoumání a podnětem pro jednání příjemce informace. Ve slově „informace“ je zakódován nárok na maximální míru možné a dosažitelné pravdivosti. A zároveň je v něm obsaženo právo příjemce podílet se na prohlubování a doplňování popřípadě korigování informace a další předávání s cílem umožnit vedle samotné svobody slova také svobodu samostatného rozhodování.

IVO FENCL

Jak to také mohlo, propána, být, kdyby Mark David Chapman (*1955) nezastřelil zrovna Johna Lennona (1940-1980), ale pouze „neznámého“ občana? Inu, byl by dnes dávno na svobodě a patrně pod vlastním jménem. On se ovšem zřejmě (není to úplně jisté) chtěl zavražděním celebrity (která mu jednoduše nedala spát) proslavit. A v podstatě to vyšlo. Jak už však bylo řečeno, i po takřka čtyřiceti letech sedí v cele u televize.

JAN ŠOLTA

Z plejády jubilejních „osmiček“ bylo vůbec nejhalasněji vzpomínáno 50. výročí vstupu vojsk do Československa. Kupodivu taktéž kulaté výročí data epochálního významu, kdy bylo přijato zásadní rozhodnutí o odchodu sovětských vojsk z celé východní Evropy, zůstalo zcela opomenuto! Přitom někteří geopolitičtí pozorovatelé cynicky konstatují, že z dlouhodobého aspektu se 21. 8. 1968 nic podstatného nezměnilo – socialistické Československo bylo součástí sovětského bloku před intervencí a zůstalo jí potom i nadále.

Hovoříme s Dr. Oldřichem Janotou, ředitelem Kotěrova centra architektury v Praze

MILAN BLAHYNKA

Svou knihu VE STÍNU SLOVA (vl. nákladem, k vydání přispěl Dunoet s.r.o., b. m., 2018, 202 s.) mohl Jaroslav Váňa, dobře známý čtenářům LUKu, dříve Obrysu-Kmene, ale též Šternberských listů, nazvat také Ve stínu šternberského hradu nebo Ve stínu velkých kronik naší vlasti.

PAVOL JANÍK

Hovoriť o 17. novembri 1989 s odstupom desaťročí je nevďačnejšie a riskantnejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Medzičasom dospeli celé generácie, ktoré uvedenú udalosť buď nezažili vôbec, alebo ju vnímali vo veku menších či väčších detí. Takže dnes už značná časť populácie pozná prevratné spoločenské zmeny na rozhraní posledných dekád 20. storočia v silne zjednodušenej schematickej interpretácii, poznačenej podstatnými osobnými, skupinovými, vnútropolitickými a zahraničnopolitickými záujmami.

FRANTIŠEK UHER

Odedávna je právem poezie být na širém literárním lánu vzácnou květinou, na moři vzedmutou vlnou a v poušti oázou. Často neočekávanou. Ke čtenářům poezie přicházejí verše jako čápi vracející se z dálek.

KAREL SÝS

České manipulační prostředky se předháněly v akci Black Friday. Kromě odkazu na černou magii, kterou využívají i prodejci mobilů, jedná se o zneužití památky černého pátku 25. října 1929. Pád akcií na newyorské burze odstartoval velkou hospodářskou krizi, jež připravila o majetek i o práci miliony lidí po celém světě.

ks

Ve věku 83 let zemřel člen Unie českých spisovatelů, vynikající překladatel české literatury a zejména poezie, Duong Tat Tu.

STANISLAV ZEMAN

Kolik veršů utonulo v krvi

Kolik veršů oživila krev

MIROSLAV KOUPIL

Až naprší a uschne

déšť, který voní po houbách

se dostane z louže do bláta

Měkoučký jako houba

Až šínapr a neusch