(česky a v esperantu)

 

Vteřina

Miláčku ty máš v ústech zralou třešni

Jak chutná ti?

Takové odpoledne jako dnešní

se nevrátí

 

Miláčku ty máš v ústech plno jahod

a v očích vřes

A já jenž žiji celý život z náhod

jsem šťasten dnes

 

Sekundo

Karulino vi havas maturcerizon en buso

kiel gustumas al vi?

Tia posttagmezo kiel citaga

ne revenos pli.

 

Karulino vi havas plenfragojn en buso

en okuloj kalunon

mi kiu vivas tutvivon laúsorte

mi felicas citage.

 

Tradukis MÁRIA VÁCLAVJAKOVÁ