PAVOL JANÍK

Keď som nedávno recenzoval knihu nápaditých lyrických komentárov popredného českého básnika európskeho významu Karla Sýsa k sugestívnym obrazom Kamila Lhotáka DENÍK NALEZENÝ POD KAPOTOU (Praha 2018), netušil som, že sa mi v relatívne krátkom čase dostanú do rúk ďalšie dva príbuzné edičné projekty vynikajúceho a mnohostranného autora spojené s atraktívnymi kresbami Kamila Lhotáka AMERIKA (Praha 2018) a s uhrančivými fotografiami Františka Dostála BLAHOSLAVENÁ ŽÍZEŇ (Praha 2018).

Všetky spomínané publikácie predstavujú inverzný vzťah výtvarných a textových zložiek diel, teda východiskovú prioritu a kvantitatívnu dominanciu vizuálnych komponentov, ale napriek uvedenej charakteristike si magické verše svojou kvalitatívnou úrovňou zachovávajú autonómne postavenie.

Dômyselné vynálezy básnickej obrazotvornosti popri schopnosti komplementárne rozvíjať prvotné impulzy zrakových vnemov pôsobia vlastnou vnútornou energiou, ktorá je úplne nezávislá od slovesného glosovania optických podnetov. Karel Sýs nielen literárne umocňuje estetické a myšlienkové parametre vybraných cyklov výtvarných artefaktov, ale aj samostatne fascinuje čitateľa nezameniteľnou lyrickou akrobaciou.

Na jednej strane Karel Sýs zdôrazňuje ponor do hĺbok unikátnych prác renomovaných výtvarných osobností, na druhej strane ostáva slobodným duchom, ktorý sa voľne vznáša v nekonečnom priestore imaginácie, aby percipientom priniesol zrelé skvosty vybrúsených umeleckých foriem úzko spätých s autentickým poznaním pestrého kaleidoskopu života.