PAVOL JANÍK

Scénu českej literatúry niekoľko desaťročí spestrujú iskrivé kreatívne výboje poetky a prozaičky Evy Frantinovej. Jej špecifické postavenie v galérii vrcholných autorských zjavov súčasnosti pramení z nesporných tvorivých hodnôt a nespochybniteľného myšlienkového prínosu. Podstatným aspektom jej kreatívnych úsilí venovalo primeranú pozornosť už medzinárodné encyklopedické dielo Literatura s hvězdou Davidovou (II. zväzok, Votobia, Praha 2002, lídrom kolektívu renomovaných autorov je Alexej Mikulášek).

V pozadí emocionálnych i racionálnych dimenzií autorkinej tvorby pôsobí viacero významných faktorov, počínajúc tragickými rodinnými skúsenosťami z čias holokaustu cez podnetné vibrácie českého a osobitne pražského kultúrneho zázemia, pokračujúc spontánnou reflexiou nehatenej ženskosti a nekončiac vplyvom jej pôvodnej profesionálnej orientácie, ktorá sa premietla do štúdia na konzervatóriu, kde zúročila svoj hudobný talent a zdokonalila svoje inštrumentálne zručnosti v hre na husliach. 

Mimoriadne lyrické danosti a schopnosti Evy Frantinovej potvrdzujú aj pomenovania jej poetických kníh, ktoré svedčia o originalite a vynachádzavosti – Noci bez krajnic (Mladá fronta, 1979), Brýle pro jestřáby (PmD, Mníchov 1992), Vzkaz bosé stopy (Alfa Omega, 1999), Beseda pro jeden hlas (Alfa Omega, 2000), Azbestové mosty (Prospektrum, 2005), Mobily derou peří (Protis, 2008), Kapesní déšť (Printia, 2011), Z hvězdy pod okap (Periskop, 2011), Sešívaný cherubín (Periskop, 2013) a Časovaná růže (Periskop, 2015). 

Autorkina básnická nápaditosť sa uplatnila i v atraktívnych názvoch prozaických diel – Prstem po mapě těla (Host, 1999, prvé vydanie, Host, 2003, druhé vydanie), Kosti jsou vrženy (Futura, 2000), Hudba psaná pro měděný drátek (Cherm, 2001), Vteřinové romány (Orego, 2002), Praha dvouvěžatá (Host, 2003), Srolované sny (CZ Books, 2004), Pod pokličkou… (Futura, 2008) a Nehybný ráj (Gimli, 2008). 

Kolekciu autorkiných knižných publikácií organicky dopĺňa aj jej tvorba prezentovaná v antológiách Granátové jablko (Mladá fronta, 1986), Peřeje (SNK, 1980), Kletba (Bělehrad 1999), Terče mezi terči (Orego, 1999), Na druhém břehu (Orego, 2002) a Královny slz a ostružin (Van Aspen, 2010).

V načrtnutých súvislostiach pulzujú rozsiahlejšie poetické kompozície i lyrické miniatúry, ktoré prináša najnovší knižný titul Evy Frantinovej NEROZSTŘÍHANÝ ŽIVOT (Periskop, Příbram 2018), ktorej zodpovedným redaktorom je mág českej poézie Karel Sýs a ktorej vydanie podporila Česká nadace 2000. 

V autorkiných obdivuhodných literárnych výkonoch, plných spontánnej hravosti i dravosti, zvukomalebnosti i obrazotvornosti, oscilujú mnohé kľúčové témy bližšej i vzdialenej minulosti, ale aj aktuálne momenty moderného života. Jej intelektuálne a formálne impulzy sú intenzívne späté s prirodzeným humanizmom a s pocitom spoluzodpovednosti za osud súčasného i budúceho sveta.