Unie českých spisovatelů srdečně zve své členy i příznivce na slavnostní vyhlášení Cen UČS za rok 2019.

Předání cen se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v 10.30 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov, zasedací místnost Zastupitelstva Středočeského kraje, I. patro.

KAREL SÝS

Porada na píseckém gymnáziu r. 1898

„Návrh ve příčině oslavy padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Sešli jsme se dnes s povznesenou myslí, abychom způsobem slavným projevili svou radost, že Jeho Veličenstvu, našemu nejmilostivějšímu císaři a králi, ač mnohé bouře přelétly přes posvátnou jeho hlavu a mnohá rána těžce se dotkla srdce Jeho, popřáno bylo Boží milostí dožíti se padesátiletého jubilea slavné Své vlády v plné síle a zdraví. Dále sešli jsme se také proto, abychom důstojný výraz propůjčili vroucím svým citům neskonalé vděčnosti za vše, co Jeho Veličenstvo v obrovské péči pro nás vykonalo, a abychom opět slavně prohlásili, že s nezdolnou věrností a nezlomnou oddaností jako vždy i dále budeme lnouti k posvátné osobě našeho nejjasnějšího panovníka, jakož i k celému dvoru císařskému, a že vědomi si jsouce svých povinností, neopomeneme žádné vhodné příležitosti, abychom v útlých srdcích mládeže našemu vedení svěřené probouzeli a pěstovali city oddanosti a lásky k Jeho Veličenstvu. Jsem přesvědčen, že mluvím Vám všem ze srdce a že všichni souhlasíte, aby tento projev naší loyality byl protokolárně zaznamenán.

Prohlášení to vyslechli všichni členové sboru stojíce a projevili jednomyslně plný souhlas.“

PETR ŽANTOVSKÝ

Níže připojený otevřený dopis jsem napsal na Nový rok 2016, v době, kdy Karel Gott řešil svou první větší hospitalizaci a nevypadalo to na dobré vyhlídky. Přesto se z prvního ataku té strašné nemoci dostal, přemohl ji. Podařilo se mu to tehdy, myslím, nejen díky lékařům, ale především pro jeho nezdolnou touhu dokázat to, přelézt tuto zeď. Povedlo se a byl s námi další téměř čtyři roky. Když prvního října odešel, bylo zřejmé, že s novým náporem nepřemožitelného nepřítele už se smířil. Odešel prostě a bez fanfár. Přimělo mne to otevřít znovu onen starý dopis a zjistil jsem, že bych v něm slova neměnil. Jen – bohužel – bych měl nahradit čas přítomný časem minulým. Ponechávám však ten přítomný, protože ani Karel Gott z našich životů nezmizel. A proto dnes využívám této příležitosti a posílám ten dopis znovu. Zřejmě nedojde do míst, kde by si jej mohl přečíst. Ale my ostatní zatím můžeme – a měli bychom.

JIŘÍ JÍROVEC

Jako dědka mě zpráva o odchodu Karla Gotta dojala. Ne hned, protože jsem spíš na folkaře, nemám doma ani jednu Gottovu píseň a těžko bych šel na jeho koncert. 

ZDENĚK HRABICA

Zpěvák Josef Laufer se nyní po skonu Karla Gotta nechal slyšet, že Česko má dva opravdové fenomény – Václava Havla a Karla Gotta. Není jediný, kdo takto smýšlí a má na takové srovnání jistě plné právo. Vyjadřuje svobodně své mínění.

Před 55 roky, 19. září 1964, Ludvík Hess s Mélou Machálkem za pomoci spolužáků z libeňského gymnázia Na Zámečku vydali první číslo Divokého vína. Čítalo 32 stránek jakési nudle, tedy přeložené A4 na výšku. Časopejsek distribuovali s pomocí přátel, kteří toho dne přišli do sklepního Klubu poezie v domě číslo 4 v Krejčího ulici v Praze 8. Vyšlo 1000 výtisků a prodávali je po 2 Kčs. „My, kdo píšeme poezii a vy, kteří poezii čtete…“ Tak začínalo tehdejší slovo úvodem napsané na navigaci Vltavy pod Libeňským mostem. V tištěném Divokém víně publikovalo 360 autorů. V internetových vydáních Divokého vína jsou díla více než osmi stovek autorů.

PAVOL JANÍK

V súvislosti s autorovou 23. zbierkou lyrických výpovedí POD A NAD treba jednoznačne konštatovať, že Slovensko by malo byť vďačné za výnimočne cenný dar, ktorým je bytostný básnik Pavol Stanislav (občianskym menom Pavol Pius). Jeho pôsobivé verše pramenia zo spontánnej zvukomalebnosti a obrazotvornosti, pričom obohacuje slovenskú poéziu aj o prirodzené sylabotonické inovácie, najmä v oblasti rytmických riešení.

FRANTIŠEK UHER

Není zcela originální řadit básně podle abecedy, dokonce opakovaně v jedné knize, ale to rozhodně není nejpodstatnější. Tou specifickou vlastností se vyznačuje sbírka básníka, prozaika, rusisty a komparatisty Miroslava Olšovského TAHITI V HLAVĚ (Fra, 135 str., 2019).

JAROMÍR ŠLOSAR

Proč k naštvání? – Protože mi někdo vzal slova. Roman Szpuk. Český autor. Žádný Jean-Pierre Abraham, který o svém údělu strážce majáku vypráví stejně tak. Klika byla vysoko je nejen o službě na majáku meteorologické stanice Churáňov. Ani si to pořádně neuvědomuju, že Roman Szpuk je pozorovatelem počasí. Především je totiž citlivým pozorovatelem života vůbec.

IVO FENCL

Milá známá mi začátkem podzimu řekla: „Jícha? JÍCHA?? Kamarádka měla dědečka Jíchu a byl malíř. Prý úžasný.“ „No, a pořád je!“ uzemnil jsem neznalou a na důkaz, nakolik je „Láďa“ Jícha populární, jsem ji vzal na jeho novou výstavu.

Píšeme si

JOSEF ONDROUCH

Ještě se nad Mistrem nezavřel hrob a už se pokusili začít štvanici. Kdo jste se dívali večer v 10 hodin den po smrti Karla Gotta na Českou televizi, muselo vás zarazit, že nepozvali nikoho z příznivců zesnulého z nás milionů obyčejných Čechů. Nám zpíval ze srdce i z duše. Překvapilo, že Gotta (přeloženo boha) nejen našeho, ale i Rakušanů, Švýcarů a hlavně Němců, odsoudili dva duchovní teologové z fakulty Karlovy univerzity.

PAVOL JANÍK

(Kam odišiel Karel Gott)

Čuť náhle ticho z jeho nôt.

Kam odišiel dnes Karel Gott?