SLAVOMÍR RAVIK

Nic není tak svaté, aby se to nedalo znectít,

nic není tak opevněné, aby se to nedalo penězi dobýt.

Marcus Tullius Cicero (106–43 př. Kr.)

 

Tato moudrá slova, pronesená před dvěma tisíciletími, mají věru dávnou a setrvalou platnost. Navíc se moc sama dopouští smrtelných hříchů, jež kdysi dávno stanovila církev, která sama se jich ovšem často dopouští. Mezi sedmero neodpustitelných selhání patří tedy pýcha a lakomství, nestřídmost, závist a hněv, (skoro jako sourozenci), také smilstvo a lenost. V dnešním světě jim ovšem dáváme kulantní výklad. Tedy pýše a nadutosti říkáme sebevědomí, lakomství coby pohonná síla ekonomiky dává naší přežranosti a nadměrné spotřebě skvostné jméno potřeb a touhy. Nestřídmosti, coby rodné sestře pýchy, se dostalo ekonomického pojmenování. Říkáme jí životní standard. Závist se stala soutěživostí a konkurencí, hněvu se říká přirozená a spravedlivá reakce. Smilstvo se nám upsalo jako projev přírodního zákona a nejsilnějšího pudu. No a lenosti říkáme odpočinek.

JIŘÍ JÍROVEC

Rok Babiše a komunistů

Babiš zůstal centrální postavou české politiky. Je terčem nadávek, protože se postupně stal sprostým podezřelým, vyšetřovaným a později trestně stíhaným.

PAVOL JANÍK

Nehatený prúd umeleckej a mysliteľskej živelnosti veršov Karla Sýsa sa cieľavedome spája s majstrovským spracovaním pôsobivých lyrických detailov, s vynachádzavými riešeniami poetickej obraznosti i hudobnosti. Vynikajúci český autor s medzinárodným renomé sa programovo nevyhýba tabuizovaným spoločenským aj najintímnejším podnetom, ale nikdy nestráca rafinovanú eleganciu rýdzeho básnika.

MILAN BLAHYNKA

Básníci se (kdo by to do těch pošetilých snílků řekl?), dokonce i básníci zaprodaní imaginaci a buřiči, básníci revolty, dost často rádi ohlížejí jako správní hospodáři za tím, co vykonali, jak si počínali, co je těšilo i naopak pobouřilo. Nezval býval na sebe přísný. 31. ledna 1937 si do diáře posteskl: „Leden byl pro mě neplodný měsíc: Nic jsem neudělal, mnoho pil a blbě. Příjem 4.500, vydání 2.200, přebývá 3.300 Kč.“ Přitom hned na Nový rok napsal báseň 12 novoročních výstřelů, od 2. ledna revidoval svůj překlad knížky Dory Gabe Dávno, 7. ledna zašel „do odlehlých čtvrtí“ a napadlo mu „psát novely z ulic a měst“, 8. ledna píše přednášku pro studenty a následujícího dne ji koná, 11. ledna dokončuje práci na překladu Dory Gabe, 12. ledna se vrací do Prahy a spěchá do Metra jednat o vydání Bretona atd., překládá Internacionálu, píše příspěvek do sborníku 10 let Osvobozeného divadla, přednášku pro reformované učitele, řadu dní vede vášnivé diskuse s přáteli o moskevských procesech.

MIROSLAV KOUPIL

Pokojná žádost o pokoj

V Pokojovicích 1. dubna na apríla.

Pokojně žádám, dejte mi pokoj.

Nechci zrovna svatý pokoj.