PAVOL JANÍK

Nehatený prúd umeleckej a mysliteľskej živelnosti veršov Karla Sýsa sa cieľavedome spája s majstrovským spracovaním pôsobivých lyrických detailov, s vynachádzavými riešeniami poetickej obraznosti i hudobnosti. Vynikajúci český autor s medzinárodným renomé sa programovo nevyhýba tabuizovaným spoločenským aj najintímnejším podnetom, ale nikdy nestráca rafinovanú eleganciu rýdzeho básnika.

V súvislosti s jeho najnovšou knihou VELKÁ INVENTURA s podtitulom BÁSNÉ RŮZNÉ A JINÉ (Praha 2019), možno konštatovať, že popri konštantných hodnotách svojej príslovečnej nápaditosti Karel Sýs ďalej rozvíja a objavuje nové akrobatické polohy jazyka, skúma netušené možnosti uchopovania neuchopiteľného tajomstva bytia v individuálnych i kozmických rozmeroch.

Prirodzený talent umocnený dlhoročným neúnavným tvorivým a tvarovým zdokonaľovaním prináša čitateľom neobyčajne esteticky efektné a intelektuálne produktívne okamihy pri vnímaní vzácnej knihy, plnej zázrakov lyrického mága, ktorý nestráca večnú mladosť ducha. Jeho zrelé dielo očividne odoláva času a nepodlieha snahe komukoľvek sa zapáčiť – s výnimkou tých, ktorí dokážu rozlíšiť skutočné literárne skvosty v súčasnej tlačenici na presýtenom knižnom trhu.

Vzhľadom na svoje nesmierne rozsiahle a nezmerateľne prínosné portfólio cenných kreatívnych investícií si Karel Sýs nemusí pomáhať opieraním sa o zvučné mená autorov, ktorých verše sprístupnil českej kultúrnej verejnosti, ani o mená význačných prekladateľov, ktorí umožnili úspešný export jeho básní do mnohých blízkych i vzdialených krajín, napriek tomu predsa len vzdáva hold nezabudnuteľnému F. X. Šaldovi, keď pripomína jeho dávne a nesmrteľné slová, poukazujúce v podstate na to, že pravý básnik tvorí z osudovej nevyhnutnosti a riadi sa pri písaní diskontinuitnou logikou, akou sa snívajú sny. V prípade Karla Sýsa sú to nesporne aj sny o dôstojnosti, jedinečnosti a nezameniteľnosti každého človeka.