JIŘÍ JÍROVEC

Influencer je člověk, který může, díky získané popularitě, ovlivňovat hodnoty, názory a postoje jedince. Například, v roli prodloužené ruky reklamy vede okruh svých příznivců k pochopení, že to, co propaguje je „in“.

VÁCLAV PELCMAN

Při příležitosti vzniku československého státu, který byl pro mnohé státy světa již od svého vzniku trnem v oku, se přece jen občas objeví něco smysluplného a neotřelého. Já za takové považuji některé počiny z kulturní oblasti.

MILAN BLAHYNKA

Přestože neumím vůbec vietnamsky a tiskárna LUKu sotva má ve svém rejstříku všechna písmena vietnamské abecedy, takže nemohu ani přesně opsat originální titul a název nakladatelství knihy, jejíž český podtitul na obálce zní VÝBĚR ČESKÉ & SLOVENSKÉ POEZIE, a ačkoli jsem nikoho ještě nepoprosil, aby mi přetlumočil úvodní stať, medailony přeložených básníků a obsáhlý doslov (v knize je česky jen krátká Předmluva Mgr. Ondřeje Slóvika, CSc., jen v češtině je rukou psaný Křivánkův patrně lektorský posudek antologie, tištěný jako faksimile, překlady některých básní provázejí české originály sázené menším písmem, dvojjazyčný je obsah knihy), odvažuju se soudit, že toto velké dílo (kniha má 384 stran) vietnamského inženýra, publikujícího pod pseudonymem Do.Honza, představuje kulturní čin mimořádného významu, antologii neobyčejně cennou a vysoce funkční.

VĚRA BERANOVÁ

Současná výstava ve Veletržním paláci Národní galerie se zabývá velmi zajímavou a v podstatě velmi aktuální problematikou, i když na první pohled, podle názvu a obsahu výstavy, bychom to nepředpokládali. Téma se týká architektonické výzdoby staveb na přelomu 19. a 20. století a to především v Praze, která právě v tomto období prožívala stavební boom.

PAVOL JANÍK

Prevratné zmeny koncom roka 1989 boli odštartované myšlienkou návratu ku koncepcii socializmu s ľudskou tvárou z roku 1968, ktorej popredným predstaviteľom bol Alexander Dubček (27. 11. 1921 – 7. 11. 1992). Pomenovanie reagovalo na neblahé skúsenosti z obdobia pseudorevolučného teroru na rozhraní 40. a 50. rokov 20. storočia. Zvolenie Alexandra Dubčeka za prvého tajomníka ÚV KSČ 5. 1. 1968 najprv nevyvolalo nijakú negatívnu odozvu ani v Kremli, ani v centrále KGB. Dubček prežil väčšinu detstva v Sovietskom zväze, v roku 1958 s vyznamenaním absolvoval moskovskú stranícku školu a vnútri KGB mu dôverne vraveli náš Saša.

ZDENĚK HRABICA

Po celém světě je spolupráce se státní mocí vysoce oceňována; v USA jsou agenti FBI a CIA považováni za opravdové vlastence. Nejinak je tomu v sousedním Německu, není nad to, když někdo pomáhá BND. Ani v Polsku už tomu dneska není jinak, u nás se o dotyčných agentech BIS zatím jenom šeptá.

VÁCLAV FRANC

„Tak Irma to má už taky za sebou,“ povzdechl si Eduard Mlynář u televizní obrazovky.