PAVOL JANÍK

Mnohostranný talent poprednej českej autorky Ivany Blahutovej (1958) sa úspešne uplatňuje v niekoľkých tvorivých oblastiach. Etablovaná prozaička, editorka, prekladateľka a ilustrátorka (pod pseudonymom Ida Huttová) tentoraz oslovuje kultúrnu verejnosť knižným súborom myšlienkovo podnetných, emocionálne pôsobivých a formálne brilantných básní. Publikácia LEHOUČCE vyšla v nakladateľstve Kmen (Křenovice 2019) a v diele sa organicky spája hodnotná poézia Ivany Blahutovej s jej vlastným podmanivým výtvarným prejavom.

Výrazná kreatívna osobnosť Ivany Blahutovej dlhodobo obohacuje spoločný komunikačný priestor českej a slovenskej kultúry viacerými vydarenými projektmi, o čom svedčí aj Cena Únie českých spisovateľov z roku 2009. Popri štyroch knižných vydaniach skvelých poviedok – Tehdy, tenkrát, kdysi (1996; spoluautorka s Leošom Vaškom); Bílý kůň (2007), Nessum dorma (2008), Matky Pegasů (2017) sa predstavila aj románom Molochita (2010), ktorý v roku 2016 vysielal Český rozhlas ako čítanie na pokračovanie v desiatich častiach.

Pri tejto príležitosti je určite vhodné pripomenúť, že som preložil autorkinu pôvodnú rozhlasovú hru Milenec, ktorú vytvorila podľa svojej rovnomennej poviedky. Dielo naštudoval, realizoval a publikoval Slovenský rozhlas v roku 2006. Z aktuálnej kolekcie veršov som prebásnil jej sonet Tobě, ktorý v originálnej podobe a v slovenskej i maďarskej verzii (preložil Norbert Répás) uverejnil medzinárodný literárny web Babelmatrix (2017).

Treba zdôrazniť, že Ivana Blahutová neobjavuje v sebe poetku po predchádzajúcich tvorivých aktivitách v iných literárnych sférach, ale súbežne sa už desaťročia prezentuje aj kvalitnými básňami, takže ich sústredenie v knižnej zbierke spolu s autorkinou najnovšou lyrickou tvorbou je skutočne prierezom jej duchovného zrenia, v ktorom čitateľ dostáva do rúk vybrúsené klenoty podložené unikátnou ľudskou a umeleckou skúsenosťou.