FRANTIŠEK DOSTÁL

Ve vývoji světa bývala různá období a nejmoudřejší tvorové, tedy lidé, se snažili všelijak domlouvat. Někdy k tomu používali kopí, také šavle a meče, jindy palcáty, než si vymysleli střelný prach. Spisovatel Karel Čapek vytušil, že lidé se začnou v budoucnu dohadovat s pomocí toho, na co upozornil v díle Krakatit. Není divu, že to vlastně nikdy v chodu světa s tím domlouváním nevycházelo.

V letošním roce obličeje lidí zakrývají roušky, co při řeči poněkud překáží. Takže dohovory se zřejmě opět o nějaký čas odloží. Některá rouška bývá na obličeji přichycena za ouška. Ta naopak pořád, až na ouška nedoslýchajících lidí, slyší. Bohužel zaslechnou třeba i zvěst o tom, že v kamionu přepravujícím ze zahraničí roušky se objevilo navíc i několik kilogramů kokainu…

Zdravotnická ochranná pomůcka rouška se sice stala symbolem dneška, ale rovněž produktem k roztodivnému podnikání, vlastně obohacování. Nejchytřejší tvor na planetě Zemi pod názvem člověk dává o sobě vědět již od pravěku lidstva. Tenkrát ale ještě lidé neznali roušky, ale zase věděli, do které jeskyně se chodí vyspat medvěd. A pak také ještě u silnic nemuseli pohlížet na přiblblé billboardy a stejně tak na přihlouplé a ukřičené televizní reklamy. Neměla by proto existovat rovněž rouška přes oči? A pak také nějaký kamion přecpaný rouškami vyčkával kdesi za hranicemi, aby se zjistilo, kam bude výhodnější roušky přepravit. A tak lidé, i když dosud dýchají, přesto ale někdy i vzdychají nad narůstající moudrostí světa, anebo snad zlodějnou?