IVO FENCL

Sociolog Petr Hampl (*1969) známý už díly Moc krásy (2017), ale především Prolomení hradeb (2018) navázal na vlastní vize v nedávné knize třiceti úvah Kreativita a poctivost.

MILAN BLAHYNKA

Pár řádků o knížce JAK JSEM POTKAL EVY, kterou nákladem vlastním vydal fotograf a publicista František Dostál (výtvarné řešení Jan Weber, Praha 2019, 128 s.), sotva lze začít jinak než od lesa, neboť hlavně v něm, v přírodě, „uprostřed ráje, v němž kdysi Eva poznala svého Adama“, uprostřed ráje plného nejen jeskyň a výklenků ve zříceninách, ale i rezivějící civilizace (taky ovšem na lukách, u vody a v ní, ale i na silnicích, železničních tratích, rumištích a ruinách i v interiérech) potkával před půlstoletím, za mlada, ležící, stojící, běžící, rozesmátá, pózující i zadumaná a posmutnělá těla žen nahých jak biblická Eva, leč i někdy (tu cudně, tu vyzývavě) více nebo častěji méně halených.

PAVOL JANÍK

V súvislosti s najnovším vývojom spoločenských udalosti som si spomenul na recenziu, ktorú som pôvodne publikoval pred viac ako 20 rokmi (10. 1. 2000) a ktorá očividne dodnes nestratila aktuálnosť.

JAROSLAV KOJZAR

Mám malou firmu. Vlastně nic moc. Na uživení to však stačí. Dvě auta Ford Transit koupená na splátky a splácená hodně pomalu. To víte, ne vždy jdou kšefty. Jsou tučné týdny a zase hubené. Živím se převážením. Dá se říct všeho. Tedy skoro všeho. To, co zaneřádí vůz, neberu. To druhé auto řídí švagr. Býval inženýrem a vydělával si „chléb boží“ ve „favoritu“. Ale, kdo dnes potřebuje vzdělané a zkušené inženýry, specialisty, když fabrika „klekne“. V jiném městě by si jistě sehnal práci, ale tady u nás? Snad jezdit každý den do Němec a svážet odpadky po německých domácnostech. Vlastně to bylo po převratu. Tehdy i já, policajt z okresu, po „útěku ze služby“ jsem nevěděl, co budu dělat. Chvíli jsem byl „u Němců“, chvíli tam a chvíli tady a pak znovu do Selbstu. Naše znehodnocené peníze neznamenaly nic, jejich marka hodně. Mohl jsem dokonce mít základ pro dvě „fordky“ a pro začátek svého vlastního podnikání. A koupit si malý domek se zahrádkou kousek od Chebu. Ale proč to říkám? Jen tak, abyste poznali, kdo jsem. Dnes totiž jedu s nákladem starého nábytku, který nevím ani odkud pochází, do Uherského Brodu. Tam mám naložit sudy s pivem a odvézt je zase k nám na západ. Pivo je prý tu dobré, ale proč pivo z Moravy, když tam vládne slivovice, k nám do Čech, kde vládne odjakživa pivo, jsem nepochopil. Objednávka je objednávka.

MILOSLAV MARTENEK

je zjednodušené komické či humorné, někdy satiricky kritické a úmyslně zesměšňující výtvarné či literární dílo.

FRANTIŠEK UHER

V množství nakladatelství se trochu ztrácejí některá regionální, která vykonávají velice záslužnou a všestranně užitečnou činnost, připravují početné množství publikací regionálního charakteru. Patří k nim nakladatelství Tváře se sídlem v Polničce u Ždáru nad Sázavou. Připravují dvě rozsáhlé edice. Projekt Města, městyse a vesnice včera a dnes je založen především na starých fotografiích, přibližujících dávný vzhled obcí. Vypovídá mnohé o fotografické technice a dobovém vkusu (třeba vánočních či velikonočních pohlednic), ale také o vtipnosti dávných tvůrců. Nakladatelství věnuje pozornost městům na historickém česko-moravském pomezí.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Před časem se konalo setkání vlastenců „Aliance národních sil“ v Krkonoších na vrchu Žalý, nad Beneckem.

JIŘÍ JÍROVEC

Sedíme v hospodě, jako tři chlapi v chalupě. Je s námi cizinka, umí česky, je v obraze, ale do našich úvah o světě nezasahuje.

ZDENĚK HRABICA

Měli třídní boj pod kůží! Zalezl jim do duše a do těla. Pevně se přisál, natrvalo. Bylo to dávno, v září 1989. Zpod podloubí naproti orloji na Staroměstském náměstí jsem se chtěl rozběhnout do redakce Světa v obrazech v Pařížské ulici. Na rynku, kde se popravovali čeští páni, se demonstrovalo. Před očima mi zamávali známí milicionáři z ústředních úřadů. Mávali svými pendreky v rukách a hrozili tvářemi za průhlednými štíty.

Papírový Mojšl

OpoOtázky

Opoziční? Spíše opovážlivé

FRANTIŠEK DOSTÁL

Ve vývoji světa bývala různá období a nejmoudřejší tvorové, tedy lidé, se snažili všelijak domlouvat. Někdy k tomu používali kopí, také šavle a meče, jindy palcáty, než si vymysleli střelný prach. Spisovatel Karel Čapek vytušil, že lidé se začnou v budoucnu dohadovat s pomocí toho, na co upozornil v díle Krakatit. Není divu, že to vlastně nikdy v chodu světa s tím domlouváním nevycházelo.

MAREK ŘEZANKA

Těžko ze země se sbírá

Těžko ze země se sbírá

kdo byl stokrát sražen k ní

zazní skladba pro satyra

klíče v notách pozavírá

víla sedla na leknín

JAN CHODSKÝ

Obávaná

Když se lidé totality,

jak říkají báli,

hodinu před koncem šichty

u bran fabrik stáli.